Bokomtaler

Bokomtale: Ny økumenisk tidebønnbok

En kunne si: det var på tide. I snart 70 år har Agnar Sandviks «Norsk Tidebønn» gjort tjeneste. Sandvik gjorde i sin tid en stor[...]
Les mer

Bokflom til reformasjonsjubileet

Boktrykkerkunsten var sterkt medvirkende til reformasjonen. Takket være den ble Martin Luthers og de andre reformatorenes tanker spredt raskt og[...]
Les mer

Bokomtale: Reformasjonen i nytt lys

Tarald Rasmussen og Ola Tjørhom (red.): Reformasjonen i nytt lys. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2017. av Jon Olav Ryen dr. philos. sokneprest i[...]
Les mer

Bokomtale: Relevant reformasjon

Nils Ivar Agøy, Knut Edvard Larsen og Christian Anton Smedshaug (red.): Trådene i samfunnsveven. Hva har reformasjonen betydd for Norge?, Verbum[...]
Les mer

Bibelen i Norge – et kritisk blikk på en jubileumsbok

I anledning Bibelselskapets 200-årsjubileum har selskapets bokforlag Verbum utgitt Dag Kulleruds bok Bibelen: Boken som formet vår kultur (Verbum[...]
Les mer

Teologiske tidsskrifter gratis på nett

Stadig flere tidsskrifter blir tilgjengelige på internett i såkalt Open access. Det gjelder også teologiske tidsskrifter. Fra 2017 er Teologisk[...]
Les mer

Å utforma og ta i bruk eit nytt kyrkjespråk

Bokmelding av Per Halse sin biografi: «Peter Hognestad. Språkstrid og heilag fred.» Det Norske Samlaget 2016. Av Stein Ødegård, sokneprest på[...]
Les mer

Bokanmeldelse: Mellom gammelt og nytt – Kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet

Ved Frode Wigum, seniorprest i Nord-Hålogaland bispedømme Gjennom mine snart 30 års tid som prest i Den norske kirke, hele tiden i en nordnorsk[...]
Les mer

Bokomtale: Beskytt øyeblikket mitt

Torsdag 13. oktober ble boka «Beskytt øyeblikket mitt. Kirkens og foreldrenes omsorg for de minste barna» lansert på Høyskolen Diakonova. Boka[...]
Les mer

Tidsskrift for Sjelesorg om taushetsplikt i sjelesorgen

Tidsskrift for Sjelesorg har kommet med et dobbeltnummer viet taushetsplikt i sjelesorgen – og Luther som sjelesørgerisk reformator. I dette[...]
Les mer