Bokomtaler

Bokomtale: Vendepunkt. Gammel grunn – ny tro

Trond Skard Dokka: Vendepunkt. Gammel grunn – ny tro, Oslo: IKO-Forlaget 2018, 205 sider For bare noen dager siden stod jeg ved en sykeseng. Et[...]
Les mer

Bokomtale: Sjelesorg i teori og praksis

Tor Johan S. Grevbo, Sjelesorg i teori og praksis – En lærebok og håndbok med mange perspektiver. Oslo: Luther Forlag 2018. 505 sider. Mangeårig[...]
Les mer

Bokomtale: Global kristendom

Vebjørn Horsfjord, Sven Thore Kloster, Gina Lende og Ole Jakob Løland: Global kristendom. En samtidshistorie, Oslo: Universitetsforlaget 2018 av[...]
Les mer

Bokomtale: Kirkesamfunn i Norge. Innføring i kirkekunnskap

Ola Tjørhom (red.): Kirkesamfunn i Norge. Innføring i kirkekunnskap, Cappelen Damm akademisk, 2018 Boka sikter i følge redaktøren på å[...]
Les mer

Kirkerådet med e-bok om liturgiske klær

Kirkerådet har nylig utgitt en bok om liturgiske klær. Boka er en innføring i de liturgiske klærne, deres bakgrunn og betydning, bruken av dem[...]
Les mer

Bibel og teologi i trosopplæringen

Forskere ved Menighetsfakultetet har nylig publisert tre forskningsrapporter om trosopplæring. Ann Midttun, Hanne Birgitte Sødal Tveito og Kristin[...]
Les mer

Bokomtale: Ny økumenisk tidebønnbok

En kunne si: det var på tide. I snart 70 år har Agnar Sandviks «Norsk Tidebønn» gjort tjeneste. Sandvik gjorde i sin tid en stor[...]
Les mer

Bokflom til reformasjonsjubileet

Boktrykkerkunsten var sterkt medvirkende til reformasjonen. Takket være den ble Martin Luthers og de andre reformatorenes tanker spredt raskt og[...]
Les mer

Bokomtale: Reformasjonen i nytt lys

Tarald Rasmussen og Ola Tjørhom (red.): Reformasjonen i nytt lys. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2017. av Jon Olav Ryen dr. philos. sokneprest i[...]
Les mer

Bokomtale: Relevant reformasjon

Nils Ivar Agøy, Knut Edvard Larsen og Christian Anton Smedshaug (red.): Trådene i samfunnsveven. Hva har reformasjonen betydd for Norge?, Verbum[...]
Les mer