Bokomtaler

Bokomtale: Dødens kirke- og kulturhistorie etter reformasjonen

Tarald Rasmussen (red.): Å minnes de døde. Døden og de døde i Norge etter reformasjonen, Cappelen Damm Akademisk 2019 Hvordan endret[...]
Les mer

Bokmelding: Å finne Gud i feil folk. Vedkjenningar frå eit religiøst (men ikkje veldig åndeleg) liv.

Nadia Bolz-Weber: Å finne Gud i feil folk. Vedkjenningar frå eit religiøst (men ikkje veldig åndeleg) liv, Vårt Land forlag, 2019 Av Kjersti[...]
Les mer

Bokomtale: Fri til å tjene. Lederskap i Jesu fotspor

Magnus Malm: Fri til å tjene. Lederskap i Jesu fotspor. Verbum forlag 2019 Av Ragnhild Eikeland Floberg, prost Aust-Nedenes prosti. I sommer har jeg[...]
Les mer

Bokomtale: Jeg vil dø. Et essay om dødsønske og dødshjelp, mennesket og dets samfunn

Andreas Espegren Masvie og Randi Dorothea Espegren Masvie: Jeg vil dø. Et essay om dødsønske og dødshjelp, mennesket og dets samfunn, Frekk[...]
Les mer

Bokomtale: Kirka og jeg. Ett år, 52 kirkebesøk

Kjersti Opstad: Kirka og jeg. Ett år, 52 kirkebesøk, Vårt Land forlag 2019. 212 sider Av Torstein Lalim, prost i Nedre Romerike Det vakte stor og[...]
Les mer

Bokomtale: Gud til hverdags

Merete Thomassen: Gud til hverdags, Verbum forlag 2018 Av Cathrine Grutle, seniorprest på Indre Nordmøre Sommer, sol og varme er for meg synonymt[...]
Les mer

Bokomtale: Studiebibelen

Studiebibelen, Verbum 2019 av Jon Aalborg, sokneprest i Gildeskål I 2019 kom endelig Verbum forlag med Studiebibelen, basert på Bibelselskapets[...]
Les mer

Bokomtale: Da Gud skiftet mening

Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen: Da Gud skiftet mening. Femti år som forandret kirken, Cappelen Damm 2019 Av Per Kristian Aschim, fagsjef i[...]
Les mer

Bokomtale: Rådet som forandret kirken

Jan Arild Holbek: Rådet som forandret kirken. Kirkerådet gjennom 50 år. Verbum 2019 av Lars Erlend Kielland, Pilegrims- og personalprest, Hamar[...]
Les mer

Bokomtale: Religion i praksis

Vebjørn Horsfjord: Religion i praksis, Oslo: Universitetsforlaget 2017 Ved Kristin Lødøen Hope, sjukehusprest ved Haukeland[...]
Les mer