Forsiden < PF mener < Høringsuttalelser – samfunn

Høringsuttalelser – samfunn

Høringsuttalelse: NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende

Høringsuttalelse avgitt av Presteforeningens sentralstyre 3.-4. mai 2018.
Les mer

Høringssvar – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet, avgitt av Presteforeningens sentralstyre 24.-15.1.2017.
Les mer

Høringssvar: Det livssynsåpne samfunn – NOU 2013:1

Høringsuttalelsen ble avgitt 30.august 2013.
Les mer

Høring: Innstramming i asylpolitikken

PF er kritiske til forslagene om innstramming i asylpolitikken. 21. januar vedtok sentralstyret denne høringsuttalelsen: Den norske kirkes[...]
Les mer