Prest ser utover kirkegård

Foto: Kristianne Marøy

Høringsuttalelse – Digitalisering av gravferdsmeldinga mv.

Presteforeningen støtter i det vesentlige forslagene til digitalisering av gravferdsmeldinga og andre endringar i gravplassloven og gravplassforskriften.

Støtten er betinget av at personvernet kan ivaretas på betryggende måte. Presteforeningen ser her særlige utfordringer knyttet til delinga av opplysninger uten hinder av taushetsplikt også med private virksomheter. Denne adgangen må ikke utstrekkes videre enn det som er strengt nødvendig. Presteforeningen vil anføre at det saklig sett er sterkere grunner for at adgangen til deling av opplysninger omfatter tros- og livssynssamfunn, enn kommersielle aktører.

Presteforeningens høringsuttalelse - Digitalisering av gravferdsmeldinga mv