Tilbakemelding til Helsedirektoratet om nettsidene «Døden – en del av livet» på helsenorge.no

Fagutvalget for prester i helsesektoren (FAPH) i Den norske kirkes presteforening (PF), har sendt en respons på Helsedirektoratets nettsider «Døden – en del av livet» på helsenorge.no, https://www.helsenorge.no/doden/. Fagutvalget har forstått det som at nettstedet er ment å skulle erstatte brosjyren «Når noen dør», som ikke lenger trykkes opp.

Hovedbudskapet fra FAPH er følgende:

– FAPH registrerer at nettsidene i liten grad omtaler Den norske kirke, prester og andre representanter for tros- og livssynsamfunns rolle som sentrale støttespillere og samtalepartnere i møte med mennesker som er i kontakt med død og sorg. De fleste i Norge dør i institusjon. Da virker det tilslørende å ikke nevne sykehus- og sykehjemsprester, en faggruppe som hyppig er i kontakt med pårørende som opplever å miste sine nærmeste i institusjon. Nettsidene er ment å gi informasjon om hvilke hjelpetilbud som finnes lokalt. Her savner vi også en tydelig markering av Den norske kirkes solide nettverk av menighetsprester og diakoner, som har lang erfaring med å møte og snakke med sørgende. Det gjelder både i tilknytning til dødsfallet og gjennom videre oppfølging.

I brevet gir fagutvalget noen eksempler som på det de oppfatter som mangler og til dels usynliggjøring av et godt utbygget og faglig solid hjelpetilbud. Du kan lese hele brevet via lenken nedenfor.

Brev fra FAPH til Helsedirektoratet om nettsidene om døden på helsenorge.no