Høringsuttalelse: NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale

Presteforeningens sentralstyre har avgitt høringsuttalelse til ytringsfrihetskommisjonens innstilling «En åpen og opplyst offentlig samtale (NOU 2022:9).

Presteforeningen støtter blant annet forslagene om å inkorporere FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettighetsloven, og forslag om handlingsplaner for å forebygge og motvirke diskriminering av samer og nasjonale minoriteter.

Hele høringsuttalelsen leser du via lenken nedenfor.

NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale - Presteforeningens høringsuttalelse