Fagutvalg for bærekraftsspørsmål (FABS)

FABS er Presteforeningens organ for å ivareta foreningens engasjement knyttet til FNs bærekraftsmål. Utvalget skal fremme kjennskap til FNs bærekraftmål i PFs organisasjon og styrke PF som aktør i arbeidet for en samfunnsutvikling i tråd med bærekraftmålene.

Utvalget består av

Asle Røhne Rossavik, leder
Ingvild Knudsen Hammernes
Iselin Jørgensen

Sekretær fra Presteforeningens sekretariat.