Høringsuttalelse – forslag til forskrifter til trossamfunnsloven

Presteforeningens sentralstyre avga 20.-21. august høringsuttalelse om Barne- og familiedepartementets forslag til forskrifter til trossamfunnsloven. Presteforeningen har ingen merknader til forskriftsforslagene, men kommenterer spørsmålet om endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven.

Hele høringsuttalelsen finner du via lenken nedenfor.

Høringsuttalelse fra Presteforeningen - forslag til forskrifter til trossamfunnsloven