Forsiden < PF mener < Høringsuttalelser – kirke

Høringsuttalelser – kirke

En viktig del av Presteforeningens faglige og politiske arbeid er å delta i høringer. Gjennom høringsuttalelser påvirker vi beslutninger i kirke og samfunnsliv.

Høringsuttalelse: Ungdomsdemokrati i Den norske kirke

Presteforeningens sentralstyre vedtok 16.09.2019 høringsuttalelse til Kirkerådet om Ungdomsdemokrati i Den norske kirke.
Les mer

Høringsuttalelse: Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester

Presteforeningens sentralstyre avga 23. juni 2019 høringsuttalelse til Kirkerådet om Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester. Se lenken[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Revidert Plan for diakoni

Presteforeningens sentralstyre avga 6. juni 2019 høringsuttalelse til Kirkerådet om forslag til revidert Plan for diakoni. Se lenken nedenfor for[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Personalreglement for Den norske kirke

Presteforeningens sentralstyre har avgitt høringsuttalelse til Kirkerådet om nytt Personalreglement for Den norske kirke. Se lenke nedenfor.
Les mer

Høringsuttalelse – forsøkshjemmel i regelverket for døvemenigheter og døvepresttjenesten

Presteforeningens sentralstyre avga høringsuttalelse i november om Kirkerådets forslag til forsøkshjemmel i regelverket for døvemenigheter og[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Kirkeordning for Den norske kirke

Presteforeningens sentralstyre avga 16.11.2018 høringsuttalelse om Kirkeordning for Den norske kirke. Hovedpunkter i høringsuttalelsen følger[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Regler for valg av Kirkerådet

Presteforeningens sentralstyre avga 16.11.2018 høringsuttalelse til Kirkerådet om Regler for valg av Kirkerådet. En sammenfatning av[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Grensejustering mellom Møre og Nidaros bispedømme mv.

Presteforeningen avga 23.10.2018 høringsuttalelse til Møre og Nidaros bispedømmer om endring av bispedøme- og prostigrense for Rindal (Møre[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Ny fordelingsnøkkel mellom bispedømmerådene av tilskudd til menighetsprestetjeneste

Presteforeningen avga 30.10.2018 høringsuttalelse om «Ny fordelingsnøkkel mellom bispedømmerådene av tilskudd til menighetsprestetjeneste.[...]
Les mer

Kirkeordning for Den norske kirke – foreløpige synspunkter

Presteforeningens sentralstyre vedtok 1. oktober noen foreløpige hovedsynspunkter på høringen om kirkeordning for Den norske kirke. Endelig[...]
Les mer