Kategori: Høringsuttalelser - kirke

Høringsuttalelse – Om Reglar for gjennomføring av deling av Ålesund kyrkjelege fellesrådsområde

Presteforeningens sentralstyre avga 7.12.2022 høringsuttalelse til Kirkerådet om Reglar for gjennomføring av deling av Ålesund kyrkjelege fellesrådsområde. Sentralstyret har bedt om innspill til høringen fra lokallaget i Nordre Sunnmøre prosti og stiftsstyret i Møre bispedømme.

More-button