Høringsuttalelse Liturgisk ordning for askeonsdag

Sentralstyret avga 24. mai høringsuttalelse om forslag til Liturgisk ordning for askeonsdag.

Noen hovedpunkter fra høringsuttalelsen:

Presteforeningen mener høringsutkast til liturgier og liturgisk ressursmateriale generelt bør ledsages av noe mer motiver og begrunnelser for valg som er gjort, slik at høringsinstansene får en bedre forståelse og et bedre beslutningsgrunnlag.

Ordningen er i hovedsak tilstrekkelig fleksibel, men det bør være mulighet for å kombinere Ordning for askeonsdag med Ordning for skriftemålsgudstjeneste.

Liturgiforslaget forklarer/motiverer ikke asketegningen som liturgisk skikk. Hva handlingens funksjon er, påvirker om det er meningsfullt å utsette løftesordet til etter asketegningen i stedet for direkte etter syndsbekjennelsen.

Det savnes rubrikktekst eller veiledningstekst som sier noe om funksjonen i liturgien til skriftlesningene i pkt. 4 og 15.

Det bør klargjøres bedre hvilke tekster det er anledning til å preke over.

Hele høringsuttalelsen kan leses via lenken nedenfor.

 

Liturgisk ordning for askeonsdag - Høringsuttalelse fra Presteforeningen