Høringsuttalelse – fjerning av registrering av tilhørige

Presteforeningens sentralstyre avga høringsuttalelse til Kirkerådet 11. mai 2022 om Fjerning av registrering av tilhørige.

Presteforeningen støtter forslaget fra Kirkerådet om å fjerne reglene om registrering av tilhørige i Den norske kirkes medlemsregister. Muligheten for å registrere trosopplæringsabonnement ivaretar de praktiske behovene for kontakt med udøpte barn av foreldre som er medlem i Den norske kirke.

Presteforeningens høringsuttalelse - fjerning av registrering av tilhørige