Høringsuttalelse: Klagesaksbehandling, kirkebygg

Presteforeningens sentralstyre avga høringsuttalelse om klagesaksbehandling, kirkebygg, i møtet 28. september 2023.

Presteforeningen støtter forslaget om å overføre myndigheten til å behandle klagesaker vedrørende kirkebygg fra Kirkerådet til Den norske kirkes klagenemnd, og deler Kirkerådets vurdering om at dette vil styrke tilliten til klagesaksbehandlingen.

Presteforeningens høringsuttalelse - Klagesaksbehandling, kirkebygg