Høringsuttalelse – Om Reglar for gjennomføring av deling av Ålesund kyrkjelege fellesrådsområde

Presteforeningens sentralstyre avga 7.12.2022 høringsuttalelse til Kirkerådet om Reglar for gjennomføring av deling av Ålesund kyrkjelege fellesrådsområde.

Sentralstyret har bedt om innspill til høringen fra lokallaget i Nordre Sunnmøre prosti og stiftsstyret i Møre bispedømme.

Lokallaget i Nordre Sunnmøre prosti og Stiftsstyret i Møre bispedømme har disse merknadene:

  • Der kunne med fordel vært satt frister i regelverket, knyttet til bl.a. gjelder etablering av fellesrådsutvalg. Jo lenger dette utsettes, jo sterkere føringer kan dagens fellesråd legge på prosessen videre.
  • Det fremgår ikke klart om det er dagens fellesrådsmedlemmer som skal velges til fellesrådsutvalgene, eller om soknerådene står fritt til å velge nye. Det som er klart, er at disse skal velges iht. regelverket for valg av fellesrådsmedlemmer, men det regelverket tar jo ikke hensyn til en slik situasjon. Minst ett sokn i Ålesund har aktivt valgt dagens fellesrådsmedlem til medlem i fellesrådsutvalget.

Høringsuttalelse fra Presteforeningen - Om reglar for gjennomføring av deling av Ålesund kyrkjelege fellesrådsområde