Høringsuttalelse – rekrutteringsstilling i Den norske kirke – prest under utdanning

Presteforeningens sentralstyre avga 11. mai høringsuttalelse til Kirkerådet om forslag til ordning med rekrutteringsstilling i Den norske kirke – prest under utdanning.

Presteforeningen støtter at det formaliseres en ordning for rekrutteringsstilling i Den norske kirke – prest under utdanning, som kan gi ryddige og forutsigbare forhold for andrekarriere-kandidater som ønsker å utdanne seg til prest. Ordningen vil gjøre det praktisk og økonomisk lettere å gjennomføre et utdanningsløp som kvalifiserer for prestetjeneste, og som gjør det mulig å kombinere jobb og
utdannelse.

Ordningen bidrar til jobbtrygghet og forutsigbarhet ved at PUU-kandidaten tilsettes fast i 100 % stilling. Presteforeningen støtter i hovedsak forslaget slik det foreligger.

Høringsuttalelsen i sin helhet leser du via lenken nedenfor.

Presteforeningens høringsuttalelse - rekrutteringsstilling i Den norske kirke - prest under utdanning