Fra venstre: Odd Arne Skogen, Håvard Ervik, Odd Erling Vik Nordbrønd og Bjarte Lien Eie. Foto: privat.

ENHCC-konferansen, 2022

inntrykk fra 17th Consultation European Network of Health Care Chaplaincy (ENHCC)

Bjarte Lien Eie, sykehusprest, Ahus

Her kommer noen inntrykk fra 17th Consultation European Network of Health Care Chaplaincy (ENHCC), som fant sted på Orthodox Academy of Crete (Kreta).

Presteforeningen var representert ved undertegnede samt tre andre medlemmer: Odd Arne Skogen, Håvard Ervik og Odd Erling Vik Nordbrønd. Totalt var det ca. 95 deltagere. Nettverket ble etablert i år 2000 og i år feiret vi 20-årsjubileumet som ble utsatt i to år. Simon Evers (Nederland), mangeårig koordinator, takket av og ga stafettpinnen videre til Gudrun Rosen (Sverige). Konsultasjonen er en fin møteplass for erfaringsutveksling, nettverksbygging og faglig input. Neste konferanse finner sted i Praha i 2024.

Vi kunne dra kjensel på mange av de gleder og utfordringer helseprester står i gjennom foredrag og samtaler med kollegaer fra rundt om i Europa. Et eksempel, fra Belgia, handlet om hvilke utfordringer Covid-pandemien førte med seg i et land som ble hardt rammet, med mange dødsfall. Martijn Steegen og Filip Vermeire fra University Hospitals Leuven & Catholic University Leuven delte sine erfaringer og refleksjoner. De tok utgangspunkt i Emmanuel Levinas sin tanke om «The small goodness» (de små godheter) – om at evnen til å vise godhet overlever selv om menneskelige relasjoner er truet eller går i oppløsning på grunn av sykdom, ulykker eller ondskap. Et prinsipp i denne tenkningen er at de små godheter ikke skjer i triumf, men heller i det stille, de er vakre men ikke mektige, de er uttrykk for nåden og det evige. De små godheter skal ikke settes i system av organisasjoner. Gjennom denne tenkningen fant helseprestene en metode for å hjelpe helsepersonell, pasienter og pårørende til å vise omsorg, beholde verdighet og opprettholde kontakt med hverandre. Covid-døde ble lagt i body bager som ikke ble åpnet igjen, med den konsekvens at pårørende ikke fikk se eller ta farvel med den døde. Prestene fikk laget hvite roser som helsepersonell kunne feste på body bagene, som et uttrykk for sorg og savn. Mange pårørende fikk heller ikke besøke syke og døende pasienter. Sykehusprestene laget armbånd med et lite hjerte på, et lite kors, og de laget en hjerteformet liten pute. Pasient og pårørende bar disse symbolene på seg, som en påminnelse om kontakten mellom dem. Slik kunne man uttrykke godheten og kjærligheten midt i den brutale situasjonen man befant seg i.

Konferansen vedtok å sende et brev til sine ukrainske kolleger, og å samle inn en gave som skal følge brevet. Du er hjertelig velkommen til å bidra hvis du ønsker. Både brevet og gaven vil bli overført til kollegene våre i Ukraina av Detlef Schwarz, som er i direkte kontakt med dem.

Du finner lenke til brevet nederst, under betalingsinformasjon for gavebidrag.

Betalingsinformasjon for gavebidrag:

I nettbanken din, gå til «Betaling utland» og legg inn uthevet informasjon i relevante felt. Du kan i de fleste banker velge å betale i kroner eller Euro.

Mottaker: ENHCC, Leidseplein 5, 1017 PR Amsterdam (Nederland)
IBAN: NL89INGB0005209452
[BIC: INGBNL2A]
Banken kontoen er i: ING-Bank N.V. Amsterdam
Merk innbetalingen: ‘Gift Ukraine