Konferansestipend: Nordisk konfirmantlederkonferanse 2022

Presteforeningen lyser ut konferansestipend til Nordisk konfirmantlederkonferanse, med søknadsfrist 1. juni. Søknad sendes: anne.beate.tjentland@prest.no

Nordisk konfirmantlederkonferanse

Dato: 20.-22. september 2022
Sted: Tromsø
Arrangør: Konferansen er en del av det kirkelige nordiske samarbeidet. Lokal arrangør er Kirkelig Undervisningsforbund.
Påmeldingsfrist er 15.september. Hver deltaker må selv ordne reise og overnatting.

Arrangøren sier om konferansen:

Himmelsk mangfold! I 2022 arrangeres Nordisk konfirmantlederkonferanse for 10. gang.
Konferansen samler ansatte og frivillige som arbeider med konfirmanter og lignede lokalt, nasjonalt i de nordiske land. Få ting beskriver et konfirmantkull bedre enn ordet mangfold. Konferansen ønsker å se på ulike sider ved mangfoldet: etnisk, funksjonelt, identitets- og teologisk mangfold, og ha foredrag, seminarer, kultur og samtaler! Konferansens tema har stor overføringsverdi til andre arbeidsformer i kirke og samfunn! Vi inviterer derfor alle interesserte som arbeider med konfirmanter, barn og unge eller andre grupper i kirkelig arbeid.
Les mer her: Arrangørens omtale

Presteforeningen dekker utgifter til konferanseavgift, reise og opphold for en deltaker, begrenset oppad til kr. 9 000,-.
Søknadsfrist konferansestipend: 1.juni 2022. Tildeling vil skje kort tid etter.

Om konferansestipend

Du som er medlem av Presteforeningen kan søke konferansestipendet. Det er Presteforeningens fagavdeling som tildeler stipendet. PF dekker konferanseavgift, reise og opphold. Den som får konferansestipend forplikter seg til å bidra med en faglig refleksjon i form av en kort artikkel til våre fagsider på nettet. Slik får alle våre medlemmer tilgang til aktuelt fagstoff via noens deltakelse på konferanser og lignende. Artikkelen skal fortrinnsvis være en refleksjon over et foredrag eller seminar på konferansen som særlig vekket deltakerens interesse.