Unios utdanningskonferanse 2024

Velkommen til Unios utdanningskonferanse torsdag 4. og fredag 5. april 2024. Konferansen finner sted på Scandic Lillestrøm.

Et mer komplekst samfunn stiller høyere krav til kunnskap og kompetanse. Samtidig mangler Norge arbeidskraft til alle oppgaver som skal løses.

Hvordan påvirker disse nye kravene universiteter og høyskoler, deres ansatte og studentene? Våren 2024 legger regjeringen fram en stortingsmelding om profesjonsutdanningene. På konferansens dag 1 får vi høre mer om begge disse temaene.

Dag 1 av konferansen er åpen for alle, og den vil også bli strømmet. Programmet starter kl. 09.30.

Dag 2, fredag 5. april, er en kursdag for Unio-forbundenes tillitsvalgte og medlemmer ved institusjoner i høyere utdanning og forskning. På denne dagen vil vi se nærmere på teknologi og kunstig intelligens i høyere utdanning.

Påmeldingsfrist er 9. mars.

Se fullstendig program og meld deg på via Unios hjemmeside.