Klar for retreat?

ABC- retreater for menighetsarbeidere på Makrillviken, Smögen.

OBS: ledig plass på C-retreat nå: 18-23.sep 2022. Ta kontakt hvis det er av interesse.
Kontaktinfo nedenfor.

Magnus Malm – en av initiativ-takerne da disse retreatene startet opp sier:
– Arbeidet med ABC-retreatene for menighetsarbeidere vokste i høy grad fram på Tomasgården i begynnelsen på 90-tallet. I godt samarbeid med Sven Giljebrekke og Ulla Käll fikk jeg frihet til å eksperimentere med de ulike innslagene i disse retreatene. Ut fra erfaringene der fikk disse etter hvert en fast form som har vist seg slitesterk gjennom årene.
Nå har vi disse norsk-svenske retreatene på Makrillviken for prester, pastorer og andre menighetsarbeidere. Stedet har vist seg å fungere svært godt for dette formålet, og er relativt lett å komme til fra både Sverige og Norge.

Mer om retreatene:

Undervisningen i disse retreatene tar utgangspunkt i at deltagerne har erfaring med menighetsarbeid, som tilsatt eller frivillig, med de spesielle vilkår for det indre livet som dette innebærer. Hva gjør det med min identitet og gudsrelasjon at Gud også er min arbeidsgiver? Hvordan kan mitt lederskap bli en frukt av mitt indre liv med Gud, og ikke bare en reaksjon på ytre faktorer? Prester, pastorer, diakoner, pedagoger, musikere, ungdomsledere, styremedlemmer … Alle kategorier av menighetsarbeidere fra alle kristne samfunn er velkommen.

ABC-retreatene fungerer som et rullerende program av sammenhengende retreater, som gir støtte til den langsiktige prosessen i et samspill mellom retreater og hverdagsliv.
Deltagerne velger selv intervallene mellom retreatene, men ikke kortere enn et år, og binder seg ikke for mer enn en retreat om gangen. Undervisning, øvelser og meditasjoner øser av den kristne kirkens lange tradisjon med åndelig veiledning, særlig den ignatianske.

I tillegg til Magnus Malm er med i retreatene, samt prester fra Norge med erfaring fra åndelig veiledning. Ulla Käll er diakon og arbeider med retreat, åndelig veiledning, Taizéspiritualitet og hennes gitarspill har blitt en naturlig del i dette. Prestene som er involvert er Sigve Ims, Øystein Gunnersen og Sven Giljebrekke

Planlagt program 2023:

A-retreat 23-28 april  Ledere: Magnus Malm  / Ulla Käll / Øystein Gunnersen
Vi stiller oss innfor Jesu kall til å følge ham som hans disipler, og setter søkelyset på en del av våre hinder: negative gudsbilder, ubearbeidede fromhetsmønstre, sviktende kontakt med vår vilje, uklare motiv og mål for etterfølgelsen, tørt bønneliv osv.

B-retreat 3-8 september Ledere: Magnus Malm / Ulla Käll / Sigve Ims
Vi går videre med tillempninger i menighetsarbeiderens hverdag. Vi fokuserer på lederrollen og synet på kall, identitet og tjeneste. Hensikten er å få hjelp til å flytte det indre tyngdepunktet, fra tjenesten til Gud.

C-retreat 24-29 september Ledere: Magnus Malm / Ulla Käll / Sven Giljebrekke
Denne retreaten er en videreutvikling av klassisk kristen spiritualitet. Målet er å gi verktøy til fortsatt eget arbeid i det indre verkstedet. Vi går videre med gudsbilder, bønnen, ørkenerfaringen og åndelig skjelning.

Pris: 5100,- SEK

Påmelding til retreatene på Makrillviken:

Karin Engstrand Ängatorp gård 3, S-441 92 Alingsås Sverige
E-post: karinengstrand@outlook.com
Mobil: +46 (0)76 10 26 985
OBS: Meld i fra ved påmelding dersom du har spesiell diett. Vi kan tilby laktos- og glutenfri mat. Dessverre kan vi ikke tilby andre dietter grunnet liten kjøkkenkapasitet.

Mange bispedømmer bidrar med økonomisk støtte til retreat. Ta kontakt med ditt bispedømme for å høre hvilke ordninger som gjelder der du er ansatt.