Personer rundt bord i samtale om bibeltekster

Foto: Kristianne Marøy

Personer rundt bord i samtale om bibeltekster

Foto: Kristianne Marøy

Aktuelle seminarer, kurs og konferanser høsten 2023

Utover høsten er det en rekke seminarer, kurs og konferanser med faglig relevans for Presteforeningens medlemmer.

Workshop i sjelesorg: Teologi i møte med traumer, MF, 9. oktober

MF inviterer til workshop om teologi i møte med traumer. Shelly Rambo, professor ved Boston University School of Theology og Jonas Ideström, professor ved Enskilda Högskolan Stockholm kommer. Work-shopen inneholder foredrag, gruppearbeid og panelsamtale hvor også Elisa Stokka, universitetslektor ved MF, deltar.

Tidsramme: 9.00-16.00.
Pris kr. 550,- inkl. lunsj. Mulighet for digital deltakelse, pris kr. 250,-.
Påmelding innen 2. oktober.

Program: Workshop i sjelesorg: Teologi i møte med traumer | MF

Påmelding

Svein Ellingsen som økumenisk salmedikter, MF, 13. oktober

Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet, Den norske kirke og fhv. generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, har hovedforedraget på årets Svein Ellingsen-seminar. Olav Øgreid fra Metodistkirken og Sr. Ragnhild Bjelland fra Den katolske kirke i Norge bidrar også til å belyse Svein Ellingsen som økumenisk salmedikter. Det blir salmeandakt ledet av Hilde Marie Øgreid Movafagh, rektor for Metodistkirkens teologiske seminar.

Tidsramme: 10.00-15.00
Pris kr. 200,- inkl. lunsj. Studenter ved MF kr. 100,-.
Påmelding innen 6. oktober.

Program: Svein Ellingsen som økumenisk salmedikter | MF

Påmelding

Kropp og kirkerom – materialitet og sansing. Jervell- og alumniseminar 2023, TF, UiO, 17. oktober

Årets Jervell- og alumniseminar på TF byr på tverrfaglig belysning av temaet Kropp og kirkerom – materialitet og sansing. Det blir bidrag av teologer, både døve og hørende, menighets- og spesialprester, kunsthistorikere og musikere/musikkvitere. Seminaret avsluttes med gudstjeneste ved døvekirken. En rekke bidragsytere med blant annet professor Svein Aage Christoffersen, TF, professor Øyvind Varkøy, Norges musikkhøgskole, døveprost Linda Berntzen og kunsthistoriker Elisabeth Andersen, Norsk institutt for kulturminneforskning, for å nevne noen.

Tidsramme: 09.15-16.30 (med etterfølgende middag for de som ønsker)
Pris kr. 500 inkludert lunsj, kaffe og middag, kr. 300 uten middag.
Påmelding innen 5. oktober.

Program: Jervell- og alumniseminar 2023 – Det teologiske fakultet (uio.no)

Påmelding

Kommet for å bli? – fagdag om Ledertrening etter konfirmasjon, MF, 17. oktober

En gruppe forskere fra MF, VID, TF og NLA har i tre år undersøkt ulike sider av ledertreningen i Den norske kirke. Prosjektet har nå resultert i boka «Kommet for å bli? Ledertrening etter konfirmasjon». Fem av de deltakende forskerne presenterer bidrag på fagdagen: Knut Tveitereid, Linn Sæbø Rystad, Dorte Kappelgaard og Astrid Sandsmark fra MF, og Stephen Sirris, VID (under prosjektet).
Boka er inkludert i deltakeravgiften.

Tidsramme: 9.00-15.00
Pris kr. 400 som inkluderer lunsj og bok
Påmelding innen 10. oktober.

Program: Kommet for å bli? – Ledertrening etter konfirmasjon | MF

Påmelding

Trosopplæringskonferansen, The Qube, Gardermoen, 18. oktober

Trosopplæringskonferansen trenger ingen nærmere presentasjon. Årets konferanse arrangeres av IKO, KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Kirkens Nødhjelp og Søndagsskolen Norge. Programmet veksler mellom fellesprogram, seminarer, torgtid og gudstjeneste.

Tidsramme: 10.00-18.30 (registering åpner kl. 08.30)
Pris kr. 2700,- (fra og med 16. september, kr. 3950,- inkl. én hotellovernatting)
Påmelding – ingen frist oppgitt

Program/informasjon: Trosopplæringskonferansen 2023 (trosopplaringskonferansen.no)

Påmelding

Fornorskningen som teologisk utfordring, Seminar/fagdag, Teologisk nemnd, MF, 3. november

Teologisk nemnd ønsker å sette søkelys på hvordan Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport utfordrer kirke og teologi, og inviterer til åpent seminar/fagdag på MF. Seminaret tar opp ulike utfordringer til teologien og kirken:

Tidsramme: 09.00-15.00
Seminaret er gratis og vil bli strømmet
Av hensyn til lunsjservering trengs påmelding innen 31. oktober (for de som vil delta på MF)

Program: Fornorskningen som teologisk utfordring | MF

Påmelding (fysisk deltakelse)

Diakonikonferansen 2023: Håp og handling i uroens tid, VID Oslo, 9.-10. november

Hva er god diakoni nå? Hvordan skape grobunn for håp og handling i uroens tid er ledespørsmålene for Diakonikonferansen 2023. Den arrangeres av stiftelsen CRUX, Kirkerådet, Diakonhjemmet, VID vitenskapelige høgskole og MF vitenskapelig høyskole. Konferansen går over to dager og byr på et variert program med en rekke bidragsytere fra fagmiljøer, praksisfeltet og kulturfeltet.

Tidsramme: Torsdag 9. november kl. 10.00-16.45, Fredag 10. november kl. 9.00-15.00
Pris begge dager kr. 1700,-, en dag kr. 950,-. Studenter/frivillige kr. 600,-.
Påmelding innen 1. november

Program: Diakonikonferansen 2023 – CRUX (stiftelsencrux.no)

Påmelding

Sjelesorg i møte med barn og unge, IKO, 14. november

«Hvor og hvordan oppstår de gode samtalene med barn og unge? Hvordan lytte når samtalen plutselig kommer?» IKO inviterer til kurs om sjelesorgpraksis for kirkelige undervisere og andre som jobber med barn og unge i kirken. Kursholdere er Elisa Stokka, universitetslektor i sjelesorg, MF, og Einar Eidsaa Edland, rådgiver ved VAKE – Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep og førsteamanuensis II ved MF.

Tidsramme: 09.00-15.00
Pris kr. 1800,- inkl. lunsj
Påmelding til IKO (ikke oppgitt påmeldingsfrist)

Program/informasjon: Sjelesorg i møte med barn og unge – IKO

Påmelding

Novemberkonferansen 2023: Forsoning og tilgivelse, VAKE, 23.-24. november

Er forsoning og tilgivelse mulig etter krenkelser? Dette er hovedspørsmålet på årets novemberkonferanse i regi av VAKE – kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep. Blant foredragsholderne er Paul Leer-Salvesen, Andreas Ribe-Nyhus, Marit Skartveit, Kari Halstensen og Liv Nesse-Amundsen. Konferansen finner sted hos Frelsesarmeen, Komm. T. I. Øgrimsplass 4. Det blir konsert torsdag kveld i Trefoldighetskirken i forbindelse med konferansen.

Tidsramme: Torsdag 23.11. kl. 09.00 – fredag 24.11. kl. 15.30
Pris 2700,- for hele konferansen, inkl. lunsj og konsert. Dagspass torsdag kr. 1600,-. Dagspass fredag kr. 1500,-.
Påmelding innen 15. november

Program/informasjon: NovemberKonferansen 2023: FORSONING & TILGIVELSE | Vake (ressurssenteret.no)

Påmelding