«Den norske kirke og jødene» – kurs HL-senteret 10.-11. mai 2022

Bispemøtet, Mellomkirkelig råd og Holocaustsenteret inviterer til to kursdager med tema: Den norske kirke og jødene.

Tematikken som reises på kurset handler blant annet om hvordan kirken har forkynt og undervist om vår jødiske arv. Hvordan har vi fremstilt jødedom og jøder gjennom vår historie og hvordan preger det våre prekener, vår konfirmantundervisning og kommunikasjon i dag?

Kurset går over to dager, tirsdag 1o. og onsdag 11. mai. Det oppfordres til at flere fra samme menighet deltar på kurset slik at samtalen kan fortsette etterpå. Det reserveres to plasser pr. bispedømme. Maks 50 plasser tilgjengelig. Påmeldingsfrist 15. mars 2022.

Sted: Holocaustsenteret, Huk Aveny 56, Oslo.

Påmelding

Som kirkelig ansatt søker du din nærmeste overordnede om å få delta på kurset og få dekket reise til og fra Oslo. Kursdeltakere sørger selv for overnatting. Selve kurset er gratis for de påmeldte. Det vil bli sendt ut relevante artikler til påmeldte i forkant av kurset.

Lenke for påmelding – se nedenfor.

Nærmere informasjon om kurset og programmet, se Bispemøtets nettsider (lenke nedenfor).

Informasjon og program - Den norske kirke og jødene (Bispemøtets nettside)

Påmelding (Checkin.no)

HL-senterets nettside