Foto: Kristianne Marøy

Fagdag for prester i helsesektoren

Tid: 16.november 2022 kl 09-16, med andakt kl 0845

Sted: Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Variert og spennende program

I økten fram til lunsj vil temaet være: Veiledning og veiledningspraksiser

Økten vil berøre spørsmål som:
– Hvordan vil vi veiledes? Om fag, person og veiledningsformer.
– Muligheter og begrensninger ved forskjellige veiledningstradisjoner.
– Hvilken veiledning passer hos oss?

Det vil være både foredrag, grupperefleksjon og plenumssamtale. Prost Marit Bunkholt vil lede denne delen av fagdagen.

Etter lunsj vil det bli glimt inn i ulike pågående og avsluttede forskningsprosjekt, ved tre ulike sykehusprester: Kjetil Moen (SUS), Ane Inger Bondahl Søberg (sykehuset Innlandet) og Hilde Frøkedal (AHUS). Siste timen av fagdagen brukes til informasjon fra Fagutvalget for prester i helsesektoren (FAPH) og plenumssamtale.

Påmelding sendes Fagutvalget ved Anne Beate Tjentland: tjentland@prest.no.
Påmeldingsfrist: 1.november. 50 plasser, så ikke vent til siste frist.

Seminaravgift: kr 750 betales til Presteforeningens konto nr 3000 32 18070. Merk betaling med eget navn, samt «Fagdag for prester i helsesektoren 16.11.22.»

FAPH ønsker også å legge til rette for digital deltakelse på fagdagen. Også den som ønsker å delta digitalt, melder seg på, men konferanseavgiften for digital deltakelse vil være kr 500.

Velkommen!

Detaljert program finner du nedenfor.

Program Fagdag for prester i helsesektor 16. november 2022