Himmelsk mangfold – Nordisk konfirmantlederkonferanse 20.-22.9.2022 i Tromsø

Nordisk konfirmantlederkonferanse arrangeres på omgang mellom de nordiske land. I 2022 arrangeres dette i Norge. Konferansen finner sted i Tromsø.

Konferansen har fått tittelen Himmelsk mangfold! Få ting beskriver et konfirmantkull bedre. Konferansen ønsker å se på ulike sider ved mangfoldet: etnisk, funksjonelt, identitets- og teologisk mangfold, og ha foredrag, seminarer, kultur og samtaler! Sett av tiden og søk arbeidsgiver om støtte til å delta på dette!

Tid: Konferansen starter 20.09. kl. 16.00 (åpningssamling kl. 18.00) og avsluttes 22.09. kl. 13.30.

Sted: Hotel Radisson Blu i Tromsø sentrum, Tromsø domkirke og domkirkeparken.

Pris: uten overnatting NOK 1900,- (earlybirdpris ved påmelding før 1.4.2022: NOK 1800,-). Prisen inkluderer program, deltakelse i foredrag, konserter m.m., lunsj, middag og kaffe-te-snack under konferansen. Overnatting kommer i tillegg.

Nærmere opplysninger om konferansen, overnattingsalternativer og påmelding – se lenkene nedenfor.

Velkommen til himmelsk mangfold - mer informasjon om konferansen og overnattingsmuligheter (kufo.org)

Påmelding (Checkin.no)