Foto: Kristianne Marøy

Fagdag i åndelig veiledning 6. mai

Bispemøtet inviterer til fagdag i åndelig veiledning mandag 6. mai kl. 10.00-15.30 på MF.

Hovedforedrag ved Kjell A. Nyhus: «Guds bolig er blant menneskene».

Informasjon om programmet. (Bispemøtets nettside)

Påmelding innen 30. april. Pris kr. 200,-.