Unios klimakonferanse 2024

For første gang arrangerer hovedorganisasjonen Unio en egen klimakonferanse. Her møter du politikere, partene i arbeidslivet, forskere og andre klimaeksperter.

Konferansen finner sted på Thon Hotel Vika Atrium torsdag 11. april 2024.

Hensikten med konferansen er å få mer kunnskap om klima- og bærekraftspolitikk og hvilke drivere og målsettinger som finnes på området. Vi ønsker å belyse hvordan vi skal nå nullutslippssamfunnet og hvilken rolle offentlig sektor og partene i arbeidslivet har og bør ta i det grønne skiftet. På konferansen blir det innlegg, samtaler og ikke minst debatt. Vi presenterer også en rykende fersk undersøkelse om fagforeningene og klimapolitikk.

På programmet står blant annet:

Konferansen er gratis. Begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist er 26. mars.

Konferansen vil også bli strømmet.

Se fullstendig program og meld deg på via Unios hjemmeside.

Unios tillitsvalgtkurs om klima og bærekraft

Med start dagen før arrangerer Unio også for første gang et tillitsvalgtkurs om klima og bærekraft. Her vil man få kunnskap om Unios klima- og bærekraftspolitikk og hvilke muligheter man som tillitsvalgt har for å fremme klima, bærekraft og rettferdig omstilling i partssamarbeidet.

Se fullstendig program på Unios hjemmeside.

Er du interessert i å delta på tillitsvalgtkurset? Ta kontakt med Presteforeningen på pf@prest.no