Martin Enstad, leder i Presteforeningen

Klimafrokost med Presteforeningens leder

Presteforeningens leder, Martin Enstad, som også er hovedtillitsvalgt for Unio i Den norske kirke, er en av seks innledere på Unios klimafrokost. Den går av stabelen på Kulturhuset i Oslo torsdag 31. mars kl.08.00–09.30. Overskrift for dagen er «Fagbevegelsens og profesjonenes rolle i klimapolitikken.»

Frokosten blir også strømmet.

Blant spørsmålene som vil bli diskutert er: «Hva er fagbevegelsens og profesjonenes rolle i klimapolitikken?» og «Hvordan og hvorfor skal de bidra i klimapolitikken?» Du får også høre mer om viktigheten av partssamarbeidet i klimapolitikken og en del eksempler på hvordan fagbevegelsen og profesjonen jobber med klimapolitikken og får gjennomslag.

Her er alle innlederne:

  • Silje Naustvik, nestleder i Unio
  • Gunn Karin Gjul, statssekretær i Kommunal og distriktsdepartementet
  • Inger Marie Hagen, forsker ved Fafo
  • Martin Enstad, hovedtillitsvalgt og leder av Presteforeningen
  • Belinda Eikås Skjøstad, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo.
  • Idar Eidset, seniorrådgiver i Respons Analyse

Hvis du er interessert i klimapolitikk og faglig-politisk arbeid, er dette noe for deg!