Forsoning uten majoritetsbefolkning? – Forsoningskonferansen 4.-5.5.2022

Forsoning uten majoritetsbefolkning? Samfunnsaktørenes bidrag til sannhet og forsoning i oppgjøret med fornorskningen er tema for en stor kirkelig konferanse 4.-5. mai 2022 på VID Vitenskapelige høgskoles Campus Oslo, Diakonveien 14 (Diakonhjemmet).

Arrangører er Kirkelig utdanningssenter i nord/VID Tromsø og Den norske kirke ved Samisk kirkeråd, Bispemøtet, Mellomkirkelig råd og Kirkerådet. Konferansen inngår i det internasjonale forskningsprosjektet ReconTrans som ledes av Kirkelig utdanningssenter i nord/VID Tromsø.

Bakgrunnen for konferansen er arbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen (2018-2023) nedsatt av Stortinget. Denne kommisjonen gransker nå fornorskningspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Hvordan unngår man at prosessen reduseres til urfolks og nasjonale minoriteters problem?

Deltakelse koster kr. 525,- for hver konferansedag.
Digital deltakelse kr. 325,- for begge dager.

Påmelding via Checkin.no (lenke nedenfor).

Påmeldingsfrist 1.4.2022.

Nærmere om konferansen og programmet, se lenke nedenfor.

 

Informasjon og program (Samisk kirkeråds nettside)

Påmelding (Checkin.no)