Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist til arbeidsgiver 15. mars 2018

Les mer

«Chaplaincy på norsk» – ny konferanse 1. februar 2018

Les mer

Tidsskrift for Sjelesorg om taushetsplikt i sjelesorgen

Les mer

Bedre tilgang på rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Les mer

Novemberkonferansen 2017 – Kirkelig ressurssenter 30. nov til 1. des

Les mer

Konsultasjon 20. september: Liturgiske ordninger ved dødfødsel

Les mer

Biskop Solveig Fiske på sykehusprestvisitas

Les mer

Sjelesorgens egenart. Nasjonal konferanse for prester i helsesektoren 7.- 9. juni 2017.

Les mer

Novemberkonferansen 2016: Makt til å forandre

Les mer

Rapport fra fagdager for prester i helsesektoren

Les mer