Hendene til to personer som er henvendt mot hverandre

Foto: Kristianne Marøy

Hendene til to personer som er henvendt mot hverandre

Foto: Kristianne Marøy

Videreutdanningskurs med søknadsfrist 15. mars 2022

Her finner du oversikt over videreutdanningskurs som lyses ut våren 2021, med oppstart til høsten. Det er Bispemøtet som koordinerer etter- og videreutdanningen for prester ansatt i bispedømmene. Kursene er også åpne for andre prester.

Søknadsfristen 15. mars er fristen for søknad om studiestøtte og permisjon fra arbeidsgiver. Du må også søke studiestedet om opptak på kurset. Den fristen går fram av den enkelte kursutlysningen.

Utlyste kurs

Arbeidsveilederutdanning (AVU) AVU 2022-25 gir deg kompetanse til å være arbeidsveileder i Den norske kirke. Utdanningen er omfattende, med stor vekt på praksis i tillegg til litteraturstudier, undervisning og oppgaveskriving. PÅMELDINGSFRIST: 1. MAI 2022.
Pastoralklinisk utdanning (PKU), 20 stp., MF og godkjente kurssteder 1. Kurs ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad 2. Kurs ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
Prest og teolog i praksis 2022-2023, 5+5 stp, MF Emnet Prest og teolog i praksis (5+5 stp) er et obligatorisk fellesemne i den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi. Del 1 av emnet utgjør den avsluttende delen i "Innføringsprogram for nye prester" (5 stp). Emnet arrangeres i samarbeid mellom MF, TF, VID og Presteforeningen. PTP del 1: Høst 2022 PTP del 2: Vår 2023