Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Rekreasjonsuker ved Institutt for Sjelesorg

Stiftelsen Prest i Arbeid (PiA) subsidierer rekreasjonsuker og samtaler ved Institutt for Sjelesorg. Tilbudet gjelder alle prester, ikke bare Presteforeningens medlemmer.

Presteyrket er både spennende og meningsfylt, men kan til tider være svært krevende. Det er inngått en avtale mellom Institutt for Sjelesorg (IFS), Modum Bad og PiA som skal gjøre det enklere og billigere for arbeidsgiver å tilby prester i Den norske kirke plass på rekreasjonsuker.

PiA garanterer for 20 plasser på rekreasjonsuker hvert år og subsidierer opphold og samtaler. IFS/Modum Bad subsidierer også og forplikter seg til å legge til rette for opphold så raskt som mulig. Dette vil gjøre det mulig for arbeidsgiver å gi flere prester tilbud om opphold, og det er større sannsynlighet for at det er ledig plass i løpet av rimelig tid.

PiA-avtalens tilbud pr 2023

Ukesoppholdet gir deg ro og hvile, du får tilbud om tre samtaler med en erfaren sjelesørger og tid til å tenke og reflektere. På IFS blir du stelt godt med, det er full kost og losji, tid til rekreasjon i vakre naturomgivelser, samt tidebønner/gudstjenester.

Se mer informasjon om IFS’ tilbud her.

Ta kontakt med din arbeidsgiver for påmelding!

Der det ikke finnes en arbeidsgiver som kan/vil betale et slikt rekreasjonsopphold er det likevel mulig for den enkelte prest å dekke sitt eget opphold. Avtalen om subsidier og annet gjelder tilsvarende som om arbeidsgiver betaler. Eventuell permisjon må avtales med arbeidsgiver.