Døpefont

Foto: Kristianne Marøy

Døpefont

Foto: Kristianne Marøy

Aktuelle kurs og konferanser høsten 2021

Prest.no har samlet informasjon om et knippe kurs og konferanser som vi tror er aktuelle for våre medlemmer. Høsten kan by på både webinarer, digitale konferanser og konferanser og seminarer hvor en møtes fysisk.

Konferansene/seminarene er i kronologisk rekkefølge:

Nordisk webinarserie «Baptism in times of change», Nordisk samarbeid, første webinar 7. september.

KIFO-seminaret 2021: «Høytider og feiringer i koronaens tid», Oslo, Litteraturhuset, 12. oktober.

Svein Ellingsen-seminaret 2021: «Midt i alt det meningsløse», MF, 15. oktober.

Jervell- og alumniseminar 2021: «Hvor ble det av kroppen? Når tro og teologi blir digitalt mediert», TF, 19. oktober.

Trosopplæringskonferansen 2021: «Drivkraft», IKO, Kirkerådet, digital konferanse som ligger ute fra og med 20. oktober og i 3 måneder.

Nordisk fagkonferanse i religionspsykologi 2021: «Mening, identitet og korona(p)syke. Utfordringer og dilemmaer i behandling», arr. Religionspsykologisk senter, Sykehuset Innlandet. Kurssted: Honne hotell og konferansesenter, Biri, 25.-26. oktober.

Diakonikonferansen 2021: «Hva koster et menneske?», Oslo, Sandnes og Tromsø 28.-29. oktober (flere arrangører i samarbeid).

Leitourgia 2021 (Nordisk liturgisk nettverk): «Arctic Liturgy», Skálholt Island, 1.-4. november.

Fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon (Haukeland universitetssjukehus m.fl.), Bergen og digitalt, 18. november.

Novemberkonferansen 2021: «Bortom tid og rom og tanke», Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Templet, Frelsesarmeen, Oslo, 18.-19. november.

Sjelesorgfaglig jubileumsseminar, PKU 70 år, MF, 19. november.

Følg med på «Konferanser og seminar» på prest.no (se lenke nedenfor).

Konferanser og seminar - (prest.no)