«Sjelesorg på nett»

Sjelesorgsymposiet 2021

Velkommen til sjelesorgsymposiet 2021 – denne gangen heldigitalt!
To hovedtema: «Sjelesorg og makt» og «Sjelesorg på nettet».

Arrangementet er planlagt av Hans Stifoss-Hanssen og Anne Austad ved VID vitenskapelige høgskole, Lars Johan Danbolt ved MF vitenskapelige høgskole og Anne Hege Grung ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Tid og sted: 27. mai 2021 10:00–15:30, Zoom
Det er gratis deltakelse, men du må registrere deg i Zoom for å delta.
Lenke til program og påmelding her.

Program
10.00 Velkommen. Presentasjonsrunde.
10.15 Makt og sjelesorg i nord: Traumateologiske perspektiver. Sigridur Gudmarsdottir, VID.
11.15 Pause
11.30 Sjelesorg og makt – en samtale 12 år etter. Hans Stifoss-Hanssen, VID og Marit Bunkholt, Dnk. Utgangspunktet for samtalen er innledningskapittelet i boken «Møtet med den andre» (PTS 2007).
12.15 Pause
13.00 Sjelesorg på nettet. Innlegg som reflekterer over erfaringer fra Nettkirkens chattetjeneste og digitale samtaler med studenter: Anne Anita Lillebø, UiO, Marie Skarrebo Jørgensen, Dnk, Lars Johan Danbolt, MF.
14.00 Pause
14.15 Gruppesamtaler
15.00 Oppsummering
15.30 Slutt