Sjelesorgfaglig jubileumsseminar 19.november 2021

For 70 år siden startet det første PKU-kurset i Norge. Bakgrunnen var at Bispemøtet oppfordret Lovisenberg om å starte videreutdanning i sjelesorg for prester. Som en markering av dette arrangerer MF jubileumsseminar der man vil fokusere på sjelesorg i dag, trekke tråder tilbake og se utover og framover.

Program

Preses Olav Fykse Tveit: Svar og ansvar. Om å vere kyrkje i dialog.

Professor Emmanuel Y. Lartey (Emory University, Georgia, USA): Spiritual care in times of global pandemics: Re-imagining pastoral care in the 21th century

Studentprest Bjørn Eirik Bjerkreim-Bentzen (MF): En PKU-pilegrims beretning

Førsteamanuensis Anne Austad (VID): Porøs sjelesorg. Tverrfaglige refleksjoner over et empirisk materiale om presters og diakoners sjelesorgerfaringer.

Panelsamtale: Den kristne sjelesorgens utfordring frem mot 2025.

Sett av dagen. Mer informasjon kommer på mf.no

PKU 70 år: Sjelesorgfaglig jubileumsseminar (MFs nettside)