Novemberkonferansen 18.-19. november 2021: Bortom tid og rom og tanke

Novemberkonferansen 2021 arrangeres av Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Ressurssenteret er 25 år, og det blir markert på konferansen.

Tema er «Bortom tid og rom og tanke».

Sted: Templet, Frelsesarmeen, Oslo

Tid: 18.-19. november 2021.

Temaer på konferansen (blant annet):

Hva skal til for å fortelle om seksuelle overgrep? Hvilke mekanismer settes i spill i traumeerfaringer? Hvordan formes narrativer etter overveldende livshendelser? Hvordan kan språket være til hjelp i bearbeidingen, og hvordan kan språkliggjøring hindre heling? Hva har den kristne troen å gjøre med alt dette?

Medvirkende (flere kan komme til): Åsta Ledaal, Cecilie Beisland Holm, Olaug Nilssen, Oddgeir Synnes, Elisa Stokka, Gry Stålsett, Lovisa Mienna Sjöberg, Einar Eidsaa Edland, Odd Werner Hansen og Finn Skårderud.

Program og lenke til påmelding kommer. Følg med på Kirkelig Ressurssenters nettside (lenke nedenfor).

Kirkelig Ressurssenter (ressurssenteret.no) om Kurs og foredrag.