Kirkemøtet åpner for forsøk med kirkeordningen

Les mer

Høringssvar – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Les mer

Høringssvar – Opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke

Les mer

Helhetlig lov – alternative finansieringsmodeller

Les mer

PFs solidaritetsprosjekt til støtte for kvinnelige etiopiske prester

Les mer

Forhandlingene om Hovedavtale og Hovedtariffavtale for PFs medlemmer i Den norske kirke er i mål  

Les mer

PF på nrk.no og Dagsrevyen om konsekvenser av forslag til statsbudsjett

Les mer

Samlet kritikk av budsjettet

Les mer

Ledelse i folkekirken (2011)

Les mer