Færre prester, svekket folkekirke

– Dette budsjettet vil føre til færre prester i Den norske[...]

Forslag til ny helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn – høring

Kulturdepartementet har sendt ut et omfattende høringsnotat og[...]

Bedre tilgang på rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Stiftelsen Prest i Arbeid (PiA) subsidierer rekreasjonsuker og[...]

Færre prester, svekket folkekirke

– Dette budsjettet vil føre til færre prester i Den norske[...]

Forslag til ny helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn – høring

Kulturdepartementet har sendt ut et omfattende høringsnotat og[...]

Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering (for prester i rettssubjektet Den norske kirke)

Som bestemt i arbeidstidsavtalen § 7 er det nå inngått en lokal[...]

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Presteforeningens leder, Martin Enstad, gleder seg over fortsatt[...]

Aktuelt

Forslag til ny helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn – høring

Kulturdepartementet har sendt ut et omfattende høringsnotat og forslag til ny helhetlig lov om tros- og[...]

Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering (for prester i rettssubjektet Den norske kirke)

Som bestemt i arbeidstidsavtalen § 7 er det nå inngått en lokal særavtale mellom Kirkerådet og[...]

Bedre tilgang på rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Stiftelsen Prest i Arbeid (PiA) subsidierer rekreasjonsuker og samtaler ved Institutt for sjelesorg.[...]

Presteforeningen støtter Norsk Sykepleierforbunds streik i Kreftforeningen

Presteforeningen vil med dette gi sin støtte til Norsk Sykepleierforbunds kamp mot forverring av[...]

Få riktig lønn ved tilsetting

Har du fått ny jobb i et bispedømme eller Kirkerådets sekretariat? Her får du hjelp til å forstå[...]

Fag og profesjon

Bokflom til reformasjonsjubileet

Boktrykkerkunsten var sterkt medvirkende til reformasjonen. Takket være den ble Martin Luthers og de andre[...]

Bokomtale: Reformasjonen i nytt lys

Tarald Rasmussen og Ola Tjørhom (red.): Reformasjonen i nytt lys. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2017. av[...]

Novemberkonferansen 2017 – Kirkelig ressurssenter 30. nov til 1. des

«‘Det skjelvande liv eg har fått’ – om sårbarhet som livsvilkår, risiko og[...]

Teologidagene 2018 – Frelse nå

En nyskapning ser dagens lys i 2018. Bispemøtet, de tre teologiske utdanningsinstitusjonene TF, MF og VID og[...]

Seminar: Perspektiver på fremtidig finansieringsordning 26. oktober

Norsk Selskap for Kirkerett arrangerer seminar om framtidig finansiering for Den norske kirke og andre[...]

Medlemsfordeler

Ny medlemsfordel: 15% på rettferdige klær

Fair & Square ble startet for å endre tekstilbransjen. De ønsker å vise at det er mulig å produsere[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Knif Trygghet tilbyr PF-medlemmer spesialtilpasset innboforsikring, fast rabatt og personforsikring til[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Presteleiligheten i London

PF tilbyr sine medlemmer et sted å bo under studie- og fritidsopphold i London. Interesserte kan benytte PFs[...]

STREK

Medlemmer av Presteforeningen får STREK til redusert pris. STREK er et kirkelig reportasje- og[...]