Broen til framtiden

Hvordan skape 100 000 klimajobber, og hva vil det koste? Hva må til[...]

Står på for PFs medlemmer

– Det som er viktig, er å spille hverandre gode. Bygge opp[...]

Kirkemøtet åpner for forsøk med kirkeordningen

Presteforeningens leder, Martin Enstad slår etter Kirkemøtet 2017[...]

Presten som rekrutteringsagent

1.februar åpnes det for søknader til universiteter og høgskoler.[...]

Helhetlig lov – alternative finansieringsmodeller

I arbeidet med en helhetlig lov for tros- og livssynsamfunn vil[...]

Kirkemøtet åpner for forsøk med kirkeordningen

Presteforeningens leder, Martin Enstad slår etter Kirkemøtet 2017[...]

Presten som rekrutteringsagent

1.februar åpnes det for søknader til universiteter og høgskoler.[...]

Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist 15. mars 2017

Klar for videreutdanning? Det lyses ut tre kurs med søknadsfrist 15.[...]

Fra fagsjef til prost – en avskjedssamtale med Marit Bunkholt

 – Jeg gleder meg til å være med i diskusjonen om hvordan Den[...]

Aktuelt

Unio ute med nytt nettmagasin

I første utgave retter magasinet søkelyset blant annet på forskning og behovet for ikke-kommersiell[...]

Broen til framtiden

Hvordan skape 100 000 klimajobber, og hva vil det koste? Hva må til for å bygge broen til framtiden? Dette[...]

Står på for PFs medlemmer

– Det som er viktig, er å spille hverandre gode. Bygge opp tillitsforhold mellom aktører. Slik får man[...]

Fremtidig utvikling av pensjonsutbetalinger

Advokat i PF, Knut Walle-Hansen gir her noen inntrykk fra et dagsseminar 31.1.2017 om utviklingen i[...]

Unios innspill til regjeringen Solberg

«Unio krever at prestetjenesten videreføres på dagens nivå. Dette krever at det bevilges[...]

Fag og profesjon

Sjelesorgens egenart. Nasjonal konferanse for prester i helsesektoren i 2017

Sykehusprestene ved Sørlandet sykehus inviterer til nasjonal konferanse for prester i helsesektoren 7. –[...]

Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist 15. mars 2017

Klar for videreutdanning? Det lyses ut tre kurs med søknadsfrist 15. mars 2017. Kursene inngår i[...]

Utlysning: Frie internasjonale stipend og studentstipend 2017

Presteforeningen lyser ut Frie internasjonale stipend og Studentstipend for 2017. Søknadsfristen er 15. mars[...]

Fra fagsjef til prost – en avskjedssamtale med Marit Bunkholt

 – Jeg gleder meg til å være med i diskusjonen om hvordan Den norske kirke skal være i årene fremover.[...]

Konferanse om kirkebygget og dets utsmykning

Torsdag 16. og fredag 17. mars arrangerer Kirkerådet konferanse om kirkebygg og utsmykning i Oslo. I løpet[...]

Medlemsfordeler

Forsikringer i Knif Trygghet

Knif Trygghet tilbyr PF-medlemmer spesialtilpasset innboforsikring, fast rabatt og personforsikring til[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Presteleiligheten i London

PF tilbyr sine medlemmer et sted å bo under studie- og fritidsopphold i London. Interesserte kan benytte PFs[...]

STREK

Medlemmer av Presteforeningen får STREK til redusert pris. STREK er et kirkelig reportasje- og[...]

Unios medlemsprodukter

Unio-medlemskapet gir PF-medlemmer tilgang til rabatter på leiebil, boliglån, ferie, drivstoff[...]