Videreutdanningskurs for prester – søknadsfrist 15. september 2017

Høstens utlysninger av videreutdanningskurs for prester er nå[...]

Ny organisasjon? Temahefte og høring – svarfrist 30. september

I disse dager har Presteforeningens medlemmer fått temaheftet Ny[...]

GF 2018 – val av nytt sentralstyre

Det går raskt mot generalforsamling og dermed også val av nytt[...]

Frister for melding av saker til Generalforsamlingen 2018

Det er et drøyt halvår til generalforsamlingen 2018 finner sted[...]

Hva mener de politiske partiene om kirke og tro?

Det får du svar på om du leser følgende artikkel. Vi har saumfart[...]

Videreutdanningskurs for prester – søknadsfrist 15. september 2017

Høstens utlysninger av videreutdanningskurs for prester er nå[...]

Ny organisasjon? Temahefte og høring – svarfrist 30. september

I disse dager har Presteforeningens medlemmer fått temaheftet Ny[...]

Aktuelt

Ny særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Fram til ordning for beredskap er på plass i virksomheten skal bestemmelsen i § 6 i den forrige[...]

Ny særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Fram til ordning for beredskap er på plass i virksomheten, skal bestemmelsene i § 12 Beredskap i den[...]

Nå kan du påvirke Presteforeningens strategi fra 2018!

Presteforeningen skal vedta ny strategi- og handlingsplan for 2018-2021 på sin generalforsamling i mars[...]

Nettverkssamling for kvinnelige tillitsvalgte 1.-2. november 2017

Bli med på nettverkssamling! Alle kvinner som er, eller lurer på om de skal bli, tillitsvalgte i[...]

GF 2018 – val av nytt sentralstyre

Det går raskt mot generalforsamling og dermed også val av nytt sentralstyre. Nominasjonskomiteen ønskjer[...]

Fag og profesjon

Bokomtale: Relevant reformasjon

Nils Ivar Agøy, Knut Edvard Larsen og Christian Anton Smedshaug (red.): Trådene i samfunnsveven. Hva har[...]

Videreutdanningskurs for prester – søknadsfrist 15. september 2017

Høstens utlysninger av videreutdanningskurs for prester er nå klare. Denne gangen lyses det ut to[...]

Teologidagene 2018 – Frelse nå

En nyskapning ser dagens lys i 2018. Bispemøtet, de tre teologiske utdanningsinstitusjonene TF, MF og VID og[...]

Torgeir Nordvik med avhandling om «Læstadianerne og kirken» (2015)

Hvorfor innførte De førstefødte egen sakramentforvaltning og hvordan reagerte Den norske kirke på det?[...]

Profesjonsetikk for prester

Heftet Profesjonsetikk for prester inneholder Presteforeningens profesjonsetiske dokument og[...]

Medlemsfordeler

Ny medlemsfordel: 15% på rettferdige klær og FORLENGET tilbud på preste T-skjorte

Fair & Square ble startet for å endre tekstilbransjen. De ønsker å vise at det er mulig å produsere[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Knif Trygghet tilbyr PF-medlemmer spesialtilpasset innboforsikring, fast rabatt og personforsikring til[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Presteleiligheten i London

PF tilbyr sine medlemmer et sted å bo under studie- og fritidsopphold i London. Interesserte kan benytte PFs[...]

STREK

Medlemmer av Presteforeningen får STREK til redusert pris. STREK er et kirkelig reportasje- og[...]