Enighet i staten!

Da sola stod opp i dag tidlig ble partene i lønnsoppgjøret i staten[...]

Søk arbeidsveilederutdanning!

Vil du bli arbeidsveileder? To utdanninger starter opp høsten 2016[...]

Kommentar: Religionsmøtet ved kirkelige handlinger

Bispemøtet har nylig vedtatt veiledningen «Religionsmøtet ved[...]

Vanskelig mekling i staten

Tariffoppgjøret i staten er til mekling. Meklingsfristen er ved[...]

– Regjeringen styrer mot redusert presteaktivitet

– Det er bred politisk enighet om at Den norske kirke gjør et[...]

Ingen friske midler i revidert budsjett

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett finnes det ingen friske[...]

Aktuelt

Viktig korrigering av reisebestemmelser

Reisebestemmelsene fra 22. april blir korrigert i brev fra Kulturdepartementet 9. mai. En regel som kunne[...]

For strengt om privat prestetjeneste?

– Ordinasjonsfullmakten kan naturligvis ikke brukes i kommersiell virksomhet. Der er Presteforeningen helt[...]

Etter kirkemøtet: Ser frem til felles ledelse

Et stort flertall på årets kirkemøte stilte seg bak en modell for kirkeordning etter 2020 der de to[...]

Unio bryter i staten: – Uakseptabelt tilbud

Unio valgte å bryte forhandlingene med staten klokken 03.00 i natt. – Tilbudet fra staten var[...]

KrF vil finansiere alle prestestillingene

KrF ber regjeringen finansiere prestestillinger som trues med kutt. Landsstyret vedtok i helgen å be[...]

Fag og profesjon

Konferanserapport: «Kirken» på reformasjonstiden

Begrepet «kirke» speiler det teologiske mangfoldet på reformasjonstiden, og det ligger under[...]

Kommentar: Religionsmøtet ved kirkelige handlinger

Bispemøtet har nylig vedtatt veiledningen «Religionsmøtet ved kirkelige handlinger». Denne veiledningen[...]

Debatt: Arbeidsveiledning

Etter Marit Bunkholts tekst etter ABV-konferansen og Lars Johan Danbolts replikk til denne, melder flere seg[...]

Konferanserapport: To av tre gudstjenester uten prest på Færøyene.

Det er ikke prestemangel som er årsaken. Heller ikke at prestedekningen på Færøyene er for liten. Hver[...]

Kommentar: «Dåp av asylsøkere»

Bispemøtet har nylig gitt ut to veiledninger: «Dåp av asylsøkere» og «Religionsmøtet ved kirkelige[...]

Medlemsfordeler

Esso-kort – ekstra rabatt i mai!

Medlemmer får Esso-kort med 50 øre literen i rabatt gjennom vårt medlemskap i Unio. Kortet gir også 20 %[...]

STREK

Medlemmer av Presteforeningen får STREK til redusert pris. STREK er et kirkelig reportasje- og[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Storebrand-avtalen

Gjennom Unios samarbeid med Storebrand kan PF-medlemmer få lån til bolig- og fritidsbolig til 1,95 % rente.[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Knif Trygghet tilbyr PF-medlemmer spesialtilpasset innboforsikring, fast rabatt og personforsikring til[...]