Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Presteforeningens sentralstyre avga 6. desember 2017[...]

Videre arbeid med ny organisasjon

Presteforeningens representantskap ønsker at arbeidet med å slå[...]

Forslag til strategi- og handlingsplan for 2018-2021

Representantskapet har i sitt møte 18.-19.oktober 2017 ferdigstilt[...]

Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Presteforeningens sentralstyre avga 6. desember 2017[...]

Teologidagene 2018 – Frelse nå

En nyskapning ser dagens lys i 2018. Bispemøtet, de tre teologiske[...]

Kandidater til nytt sentralstyre 2018-2021

Nominasjonskomiteen har levert sin innstilling på kandidater til[...]

Forslag til lovendringer 2018

Representantskapet har i sitt møte 18.-19.oktober 2017 vedtatt en[...]

Aktuelt

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Det er utarbeidet en felles veiledning til særavtalene om arbeidstid som gjelder prester i Den norske kirke[...]

Ny særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Fram til ordning for beredskap er på plass i virksomheten, skal bestemmelsene i § 12 Beredskap i den[...]

Kandidater til nytt sentralstyre 2018-2021

Nominasjonskomiteen har levert sin innstilling på kandidater til nytt sentralstyre 2018-2021. Se listen[...]

Forslag til lovendringer 2018

Representantskapet har i sitt møte 18.-19.oktober 2017 vedtatt en del forslag til endringer i[...]

Forslag til ny helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn – høring

Kulturdepartementet har sendt ut et omfattende høringsnotat og forslag til ny helhetlig lov om tros- og[...]

Fag og profesjon

Kursstøtte: Husk å melde inn lokallagets studiearbeid for 2018

Gjennom Akademisk Studieforbund (AKS) kan Presteforeningens lokallag søke støtte til studiearbeid. Mange[...]

Tidsskrift for Sjelesorg om taushetsplikt i sjelesorgen

Tidsskrift for Sjelesorg har kommet med et dobbeltnummer viet taushetsplikt i sjelesorgen – og Luther[...]

Kurs om den eksistensielle samtalen 1.-2. mars 2018

Norges kristelige legeforening arrangerer kurset Møte med håp, tro og mening – den eksistensielle[...]

Teologidagene 2018 – Frelse nå

En nyskapning ser dagens lys i 2018. Bispemøtet, de tre teologiske utdanningsinstitusjonene TF, MF og VID og[...]

Seminar 12. januar 2018: Tilbakeblikk på reformasjonsjubileet

Hvordan har historien om reformasjonen blitt gjenfortalt i 2017? Hvordan har statslutherdommen blitt feiret i[...]

Medlemsfordeler

Ny medlemsfordel: 15% på rettferdige klær

Fair & Square ble startet for å endre tekstilbransjen. De ønsker å vise at det er mulig å produsere[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Knif Trygghet tilbyr PF-medlemmer spesialtilpasset innboforsikring, fast rabatt og personforsikring til[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Presteleiligheten i London

PF tilbyr sine medlemmer et sted å bo under studie- og fritidsopphold i London. Interesserte kan benytte PFs[...]

STREK

Medlemmer av Presteforeningen får STREK til redusert pris. STREK er et kirkelig reportasje- og[...]