Helhetlig lov – alternative finansieringsmodeller

I arbeidet med en helhetlig lov for tros- og livssynsamfunn vil[...]

Tar grep for å skaffe flere prester til Nidaros bispedømme

Nidaros bispedømme er godt likt og vel drevet. Likevel er[...]

Enhetlig lokal ledelse og veien videre mot en arbeidsgiver i Den norske kirke

Presteforeningens leder, Martin Enstad, har skrevet et debattinnlegg[...]

Masteroppgave: Arbeidsveiledning (ABV) i Den norske kirke 1988-2011

Oppgaven er et samtidshistorisk dokument som søker å dokumentere og[...]

PFs solidaritetsprosjekt til støtte for kvinnelige etiopiske prester

«Jeg kan ha hvilken som helst lederstilling i kirka, både å være[...]

Fra fagsjef til prost – en avskjedssamtale med Marit Bunkholt

 – Jeg gleder meg til å være med i diskusjonen om hvordan Dnk[...]

Olavstipendet 2016: Om Luthers spiritualitet i dag

– Når man er i Kristus får man både Guds nåde og Guds gave.[...]

Signering av avtaler med ny arbeidsgiver

Det var et historisk øyeblikk da avtalene, som viser at medlemmene i[...]

Avatalestatus ved overgang til 2017

Fra 1. januar 2017 er rettssubjektet Den norske kirke, en[...]

Aktuelt

Helhetlig lov – alternative finansieringsmodeller

I arbeidet med en helhetlig lov for tros- og livssynsamfunn vil spørsmålet om finansiering av Den norske[...]

Enhetlig lokal ledelse og veien videre mot en arbeidsgiver i Den norske kirke

Presteforeningens leder, Martin Enstad, har skrevet et debattinnlegg  i Luthersk kirketidende, og på[...]

Unio-seminar om fremtidens pensjon

Presteforeningen deltok på Unio-seminar 17. november 2016 om endringer i pensjonsordningene.[...]

Forhandlingene om Hovedavtale og Hovedtariffavtale for PFs medlemmer i Den norske kirke er i mål  

Tirsdag kveld 29. november ble protokollen mellom KA, Presteforeningen og de andre[...]

Julehilsen fra Presteforeningens leder

Gode kolleger! Advents- og juletiden er en fin tid å være prest. Travelt, men på en god måte. Kirkene[...]

Fag og profesjon

Fra fagsjef til prost – en avskjedssamtale med Marit Bunkholt

 – Jeg gleder meg til å være med i diskusjonen om hvordan Dnk skal være i årene fremover. Å få delta[...]

Å utforma og ta i bruk eit nytt kyrkjespråk

Bokmelding av Per Halse sin biografi: «Peter Hognestad. Språkstrid og heilag fred.» Det Norske Samlaget[...]

Utlysning: Frie internasjonale stipend og studentstipend 2017

Presteforeningen lyser ut Frie internasjonale stipend og Studentstipend for 2017. Søknadsfristen er 15. mars[...]

Sluttrapport for Skaperverk og bærekraft er ferdig

Gjennom ni år har Norges Kristne Råd (NKR), Kirkens Nødhjelp (KN) og Den norske kirke (Dnk) samarbeidet om[...]

Olavstipendet 2016: Om Luthers spiritualitet i dag

– Når man er i Kristus får man både Guds nåde og Guds gave. Guds nåde er å få Guds velvilje og være[...]

Medlemsfordeler

Forsikringer i Knif Trygghet

Knif Trygghet tilbyr PF-medlemmer spesialtilpasset innboforsikring, fast rabatt og personforsikring til[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Presteleiligheten i London

PF tilbyr sine medlemmer et sted å bo under studie- og fritidsopphold i London. Interesserte kan benytte PFs[...]

STREK

Medlemmer av Presteforeningen får STREK til redusert pris. STREK er et kirkelig reportasje- og[...]

Unios medlemsprodukter

Unio-medlemskapet gir PF-medlemmer tilgang til rabatter på leiebil, boliglån, ferie, drivstoff[...]