Profesjonsetikk for prester 2017

Presteforeningens representantskap vedtok det nye dokumentet om[...]

Prester, diakoner og kateketer vurderer å slå seg sammen til en organisasjon.

Fra 1. januar 2019 kan Presteforeningen (PF), Diakonforbundet[...]

Medievett for prester

Presteforeningens Prosjektgruppe for etikk og samfunn (PRES)[...]

Er presten Gisle verdens beste unge forkynner?

Er Gisle Sørhus en av verdens beste unge forkynnere? Utstyrt med[...]

Sjelesorgens egenart. Nasjonal konferanse for prester i helsesektoren 7.- 9. juni 2017.

Sykehusprestene ved Sørlandet sykehus inviterer til nasjonal[...]

Prester, diakoner og kateketer vurderer å slå seg sammen til en organisasjon.

Fra 1. januar 2019 kan Presteforeningen (PF), Diakonforbundet[...]

Medievett for prester

Presteforeningens Prosjektgruppe for etikk og samfunn (PRES)[...]

Er presten Gisle verdens beste unge forkynner?

Er Gisle Sørhus en av verdens beste unge forkynnere? Utstyrt med[...]

Høringsuttalelse: Ordning for utpeking av biskoper

Presteforeningens representantskap uttalte seg i møtet 15.-16. mars[...]

Aktuelt

Presten og boligen

Tirsdag 7. mars arrangerte Presteforeningen boligkonferanse i samarbeid med Opplysningsvesenets fond[...]

Unio ute med nytt nettmagasin

I første utgave retter magasinet søkelyset blant annet på forskning og behovet for ikke-kommersiell[...]

Står på for PFs medlemmer

– Det som er viktig, er å spille hverandre gode. Bygge opp tillitsforhold mellom aktører. Slik får man[...]

Fremtidig utvikling av pensjonsutbetalinger

Advokat i PF, Knut Walle-Hansen gir her noen inntrykk fra et dagsseminar 31.1.2017 om utviklingen i[...]

Unios innspill til regjeringen Solberg

«Unio krever at prestetjenesten videreføres på dagens nivå. Dette krever at det bevilges[...]

Fag og profesjon

Profesjonsetikk for prester 2017

Presteforeningens representantskap vedtok det nye dokumentet om profesjonsetikk for prester i sitt møte[...]

Medievett for prester

Presteforeningens Prosjektgruppe for etikk og samfunn (PRES) har utarbeidet en artikkel om Medievett for[...]

Er presten Gisle verdens beste unge forkynner?

Er Gisle Sørhus en av verdens beste unge forkynnere? Utstyrt med Luther – lue på hodet overbeviste i[...]

Sjelesorgens egenart. Nasjonal konferanse for prester i helsesektoren 7.- 9. juni 2017.

Sykehusprestene ved Sørlandet sykehus inviterer til nasjonal konferanse for prester i helsesektoren 7. –[...]

Det konfesjonelle og det nasjonale – og det kirkelige

Hva er det å være Den norske kirke i 2017? I anledning jubileumsåret er det nærliggende å tenke at det[...]

Medlemsfordeler

Forsikringer i Knif Trygghet

Knif Trygghet tilbyr PF-medlemmer spesialtilpasset innboforsikring, fast rabatt og personforsikring til[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Presteleiligheten i London

PF tilbyr sine medlemmer et sted å bo under studie- og fritidsopphold i London. Interesserte kan benytte PFs[...]

STREK

Medlemmer av Presteforeningen får STREK til redusert pris. STREK er et kirkelig reportasje- og[...]

Unios medlemsprodukter

Unio-medlemskapet gir PF-medlemmer tilgang til rabatter på leiebil, boliglån, ferie, drivstoff[...]