Etterutdanning i 2017?

15. september er det søknadsfrist for fire etterutdanningskurs. I[...]

Vil du preke på LVFs generalforsamling?

Som en del av reformasjonsjubileet utlyser Det lutherske[...]

Ny tariffavtale i KA-området

Det ble natt til 21. juni inngått ny tariffavtale med KA. Rammen[...]

Nye tarifforhandlinger i januar 2017

Kirkerådet informerte i går om at de vil erklære seg ubundet av[...]

Enighet i staten!

Da sola stod opp torsdag 26. mai ble partene i lønnsoppgjøret i[...]

Aktuelt

Ole-Johs Huuse 60 år!

14. juni fyller generalsekretær Ole-Johs Huuse 60 år. Presteforeningen gratulerer så mye med dagen![...]

Uravstemning

Resultatet fra meklingen mellom partene i lønnsoppgjøret i staten er i dag lagt ut til uravstemning. Alle[...]

Landskonferansen 2016

Presteforeningen arrangerer årets landskonferanse på Gardermoen 14.-15. juni. Landskonferansen samler[...]

Kommentar: Religionsmøtet ved kirkelige handlinger

Bispemøtet har nylig vedtatt veiledningen «Religionsmøtet ved kirkelige handlinger». Denne veiledningen[...]

Vanskelig mekling i staten

Tariffoppgjøret i staten er til mekling. Meklingsfristen er ved midnatt 25. mai. Hovedsammenslutningene LO[...]

Fag og profesjon

Etterutdanning i 2017?

15. september er det søknadsfrist for fire etterutdanningskurs. I samarbeid med Feltprestkorpset[...]

Fagdager for helseprester

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) ønsker å skape et samlingspunkt for prester i helsesektoren[...]

Bokomtaler: Kort og godt om reformasjonen

Nytt på dansk om reformasjonens virkninger: Eksistensens reformasjonsserie Hvilke virkninger har[...]

Spesialist i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor

Reglement for godkjenning Vedtatt i Presteforeningens Sentralstyre 10-12.5.2016. For å bli godkjent[...]

Seminarrapport: Folkekirken og folkets kirker

14. og 15. april 2016 arrangerte Menighetsfakultet og KA konferansen «Folkekirken og folkets kirker».[...]

Medlemsfordeler

Esso-kort

Medlemmer får Esso-kort med 50 øre literen i rabatt gjennom vårt medlemskap i Unio. Kortet gir også 20 %[...]

STREK

Medlemmer av Presteforeningen får STREK til redusert pris. STREK er et kirkelig reportasje- og[...]

Sparebanken Sør

Gjennom avtale med Sparebanken Sør får Presteforeningens medlemmer gunstige lån og gode vilkår på[...]

Storebrand-avtalen

Gjennom Unios samarbeid med Storebrand kan PF-medlemmer få lån til bolig- og fritidsbolig til 1,95 % rente.[...]

Forsikringer i Knif Trygghet

Knif Trygghet tilbyr PF-medlemmer spesialtilpasset innboforsikring, fast rabatt og personforsikring til[...]