Forsiden < Ukategorisert

Ukategorisert

Generalforsamlingen 2018 er satt

Presteforeningens 51. generalforsamling er satt. 162 delegater fra hele landet og alle tariffområder er samlet under mottoet «Sammen i[...]
Les mer

Julehilsen fra Presteforeningens leder

Kjære medlemmer Det nærmer seg jul og de fleste prester har travle dager. Travle, men gode dager. Dager da vi er ønsket, kirken fylles og vi[...]
Les mer

Frister for melding av saker til Generalforsamlingen 2018

Det er et drøyt halvår til generalforsamlingen 2018 finner sted, 12.-14.mars på Gardermoen. I følge Presteforeningens lover kan prostilag[...]
Les mer

5. april 1942 – dagen da prestene la ned sitt embete

5. april i år er det 75 år siden over 90 prosent av prestene i Norge la ned sine embeter i protest mot den nazistiske politikkens forsøk på å ta[...]
Les mer

Brudd i Virke forhandlingene

Det er blitt brudd i forhandlingene med Virke. Unio vil komme tilbake til oppgjørets videre prosess.
Les mer

Status prestebolig etter opphevet boplikt

Ett år etter at boplikten for prester ble opphevet, viser tall fra bispedømmekontorene at kun om lag 1/3 av tjenesteboligene er avviklet. Tallet er[...]
Les mer

Ny tariffavtale i KA-området

Det ble natt til 21. juni inngått ny tariffavtale med KA. Rammen for oppgjøret i 2016 endte på 2,5% i tråd med frontfagene. Det er også avtalt[...]
Les mer

Konfliktberedskap vinter og vår 2017

  På representantskapsmøtet i Stockholm 19-21. oktober vedtok Presteforeningen under sak 2016-3-10 Konfliktberedskap vinter/vår 2017[...]
Les mer

Særavtale om rekrutteringstillegg

«Særavtale om bruk av rekrutteringstillegg ved tilsetting av prester i Den norske kirke» ble inngått 18. oktober 2012 og gjelder fra 1. januar[...]
Les mer