Ny leder i Presteforeningen Eva Klokkerud (Foto Helene Moe Slinning)

Ny leder i Presteforeningen Eva Klokkerud (Foto Helene Moe Slinning)

Eva Klokkerud er Presteforeningens nye leder

Generalforsamlingen 2024 har valgt Eva Klokkerud som ny leder i Presteforeningen. Arnt Johan Vistnes er valgt som ny nestleder i sentralstyret.

Eva Klokkerud (f. 1976) er sokneprest i Haslum, Oslo bispedømme. Hun har erfaring fra ulike verv i Presteforeningen og har siden 2021 vært leder i Oslo stiftsstyre.

Arnt Johan Vistnes (f. 1977) er sokneprest i Skåre, Stavanger bispedømme. Han ble valgt inn i Stavanger stiftsstyre i 2019 og har vært nestleder siden 2021. I perioden april 2023-februar 2024 var han fungerende stiftsstyreleder. Han har i tillegg erfaring som tillitsvalgt på prostinivå.

Den nye lederen og resten av sentralstyret tiltrer vervene sine 1. mai. Generalforsamlingen har også gått inn for å utvide sentralstyret, slik at det nå består av leder, nestleder og fem øvrige medlemmer.

Se også pressemelding med kommentarer fra nyvalgt leder, Eva Klokkerud.

Øvrige styremedlemmer

Ane Inger Bondahl Søberg (f. 1964) er sykehusprest ved Sykehuset Innlandet (tariffområde Spekter). Hun er plasstillitsvalgt for Presteforeningen på sykehuset og har tidligere som menighetsprest også vært lokallagsleder.

Leif Endre Grutle (f. 1972) er prost i Åsane, Bjørgvin bispedømme. Han har hatt en rekke tillitsverv, blant sittet i sentralstyret (2009-2012) og vært leder i fagutvalget for proster i siste periode.

Anne Margrethe Ree Sunde (f. 1980) er sokneprest i Hinna, Stavanger bispedømme. Hun har hatt tillitsverv på lokalt nivå og er nå medlem i Stavanger stiftsstyre.

Jon Arne Tandberg (f. 1976) er sokneprest i Hammerfest, Nord-Hålogaland bispedømme. Han har lang erfaring som tillitsvalgt i Presteforeningen både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I 2021 ble han valgt inn i Presteforeningens sentralstyre og har siden høsten 2023 vært nestleder.

Nils Jøran Riedl (f. 1965) er sokneprest i Gildeskål, Sør-Hålogaland bispedømme. Han ble nestleder i Sør-Hålogaland stiftsstyre i 2016 og har vært leder siden 2020.

Varamedlemmer

Gunnhild Nordgaard Hermstad (f. 1983) er rådgiver i liturgikk, Kirkerådet. Hun har tidligere vært medlem i Oslo stiftsstyre og er fra januar 2024 nestleder for Unio-forbundenes medlemmer i Kirkerådet.

Ingunn Dalan Vik (f. 1969) er prest i Sjømannskirken, Gran Canaria (tariffområde Virke). Hun har tidligere vært medlem i stiftsstyrene i Nord-Hålogaland og Hamar og har sittet i Presteforeningens gruppe for etisk refleksjon.

Kjerstin Jensen (f. 1976) er prost i Søndre Follo, Borg bispedømme. Hun er nestleder i lokallaget for proster i Borg og har tidligere blant annet vært stiftsstyreleder i Oslo.

Gjerulf Noddeland (f. 1980) er sokneprest i Barbu, Agder bispedømme. Han sitter i lokallagsstyret i Arendal og har tidligere hatt ulike tillitsverv, blant annet som tillitsvalgt i Sjømannskirken.

Relaterte artikler

Bli kjent med kandidatene til nytt sentralstyre

Hva motiverer deg, hvilke saker ser du som de viktigste fremover – og hva mener du om mulig ny felles organisasjon med Diakonforbundet og KUFO? Bli bedre kjent med kandidatene til PFs sentralstyre og se hva de svarer!

More-button

Kategorier

Aktuelt