Foto Helene Moe Slinning

Foto Helene Moe Slinning

Resolusjon: Presteforeningens og presters rolle i fornorskningen

Denne resolusjonen ble lagt frem av Presteforeningens prosjektgruppe for samisk og kvensk kirkeliv og vedtatt av generalforsamlingen 13. mars 2024.

Presteforeningen erkjenner presters medvirkning i fornorskningspolitikken overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner, at prester har nedvurdert folkegrupper, og at måten prester har opptrådt på har ført til at folks identitet og åndelighet har blitt undertrykt eller usynliggjort og demonisert. Denne nedvurderingen, blant annet gjennom misjonsprosessene fra 1700-tallet og framover, var med å legge grunnlag for fornorskningspolitikken, og hører med i forståelsen av kirkens rolle i fornorskningen. 

Presteforeningen oppfordrer prester til å lytte til erfaringene som kommer fram i personers fortellinger om fornorskningen og konsekvensene av den, blant annet intervjuene og fortellingene som er gjengitt i rapporten fra Sannhet- og forsoningskommisjonen.

Presteforeningen vil bidra til å øke presters kompetanse og evne til å møte og romme mangfoldet av trospraksiser og språklige uttrykk innenfor Den norske kirke.

Kategorier

Aktuelt