Generalforsamling 11.-13. mars 2024

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og møtes ordinært hvert tredje år. Neste ordinære generalforsamling er 11.-13. mars 2024.

Generalforsamlingen består av:

a. Én representant fra hvert godkjente lokallag, med unntak av lokallag for pensjonister.
b. Tre representanter fra hvert tariffutvalg/stiftsstyre.
c. To representanter for foreningens pensjonister.
d. Sentralstyret

Generalforsamlingen behandler:

a. Valg av leder, nestleder, 3 faste og 4 varamedlemmer til Sentralstyret og revisor
b. Sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i siste periode
c. Strategi- og handlingsplan for kommende periode
d. Saker lagt fram av sentralstyret eller representantskapet
e. Valg av nominasjonskomité

Nominasjonskomité for valg av sentralstyre 2024-2027

Ingvild Osberg, Borg bispedømme (tariffområde KA)

Eirik Mong-Pedersen, Oslo bispedømme (tariffområde KA)

Birgit Lockertsen, Kirkens bymisjon Tromsø (annet tariffområde)