Bli kjent med kandidatene til nytt sentralstyre

Hva motiverer deg, hvilke saker ser du som de viktigste fremover – og hva mener du om mulig ny felles organisasjon med Diakonforbundet og KUFO? Bli bedre kjent med kandidatene til PFs sentralstyre og se hva de svarer!

Presteforeningens generalforsamling 2024 skal i mars velge ny leder og nytt sentralstyre.

Nominasjonskomiteen la frem sin innstilling i fjor høst, og har innstilt tre kandidater til ledervervet. To av disse stiller også til valg på de øvrige plassene i sentralstyret sammen med ytterligere ti kandidater.

Vi har bedt alle kandidatene svare på disse tre spørsmålene:

De tre lederkandidatene er i tillegg utfordret til å si noe om erfaringer og personlige egenskaper som kan være spesielt viktige i lederrollen.

Kandidatene er presentert i tilfeldig valgt rekkefølge.

Lederkandidater


Stig Johnsbråten (f. 1972)
Sokneprest i Os i Østerdalen, Hamar bispedømme, tariffområde KA
Se hva han svarer på spørsmålene og les mer om ham her

Eva Klokkerud (f. 1976)
Sokneprest i Haslum, Oslo bispedømme, tariffområde KA
Se hva hun svarer på spørsmålene og les mer om henne her


Jon Arne Tandberg (f. 1976).
Sokneprest i Hammerfest, Nord-Hålogaland bispedømme, tariffområde KA
Se hva han svarer på spørsmålene og les mer om ham her

Nestlederkandidater


Arnt Johan Vistnes (f. 1977).
Sokneprest i Skåre, Stavanger bispedømme, tariffområde KA
Se hva han svarer på spørsmålene og les mer om ham her


Geir Wiknes (f. 1987).
Sokneprest i Ål i Hallingdal, Tunsberg bispedømme, tariffområde KA
Se hva han svarer på spørsmålene og les mer om ham her

Kandidater til de øvrige plassene i styret

Jon Arne Tandberg, se ovenfor.
Eva Klokkerud, se ovenfor.
Geir Wiknes, se ovenfor.


Tom Egil Nordengen (f. 1974)
Sokneprest i Ås, Borg bispedømme, tariffområde KA
Se hva han svarer på spørsmålene og les mer om ham her


Nils Jøran Riedl (f. 1965)
Sokneprest i Gildeskål, Sør-Hålogaland bispedømme, tariffområde KA
Se hva han svarer på spørsmålene og les mer om ham her


Ingunn Dalan Vik (f. 1969)
Prest i Sjømannskirken, Gran Canaria, tariffområde Virke
Se hva hun svarer på spørsmålene og les mer om henne her

Ane Inger Bondahl Søberg (f. 1964)
Sykehusprest ved Sykehuset Innlandet, tariffområde Spekter
Se hva hun svarer på spørsmålene og les mer om henne her

Gunnhild Nordgaard Hermstad (f. 1983)
Rådgiver i liturgikk, Kirkerådet, tariffområde KA
Se hva hun svarer på spørsmålene og les mer om henne her


Asle Røhne Rossavik (f. 1974)
Sykehjemsprest i Oslo, tariffområde KA
Se hva han svarer på spørsmålene og les mer om ham her


Leif Endre Grutle (f. 1972)
Prost i Åsane, Bjørgvin bispedømme, tariffområde KA
Se hva han svarer på spørsmålene og les mer om ham her


Kjerstin Jensen (f. 1976)
Prost i Søndre Follo, Borg bispedømme, tariffområde KA
Se hva hun svarer på spørsmålene og les mer om henne her


Gjerulf Noddeland (f. 1980)
Sokneprest i Barbu, Agder bispedømme, tariffområde KA
Se hva han svarer på spørsmålene og les mer om ham her


Anne Margrethe Ree Sunde (f. 1980)
Sokneprest i Hinna, Stavanger bispedømme, tariffområde KA
Se hva hun svarer på spørsmålene og les mer om henne her

Nominasjonskomiteen

For inneværende periode består nominasjonskomiteen av:

Nominasjonskomiteen ble valgt på generalforsamlingen i 2021.

Kategorier

Aktuelt