Drøfting av arbeidsplaner (webinar) 31. august kl 13-14

Alle lokallagsledere inviteres til et webinar om drøfting av arbeidplaner. Presentasjonen er lik den som ble gitt i tilsvarende kurs 25. april. Det settes av god tid til spørsmål og erfaringsutveksling. Send gjerne inn spørsmål på forhånd til Gun Hafsaas eller Eldfrid-Marie Bakken.

Det er sent kalenderinnkalling til alle lokallagsledere, dersom du ikke har mottatt eller kan gjenfinne innkallingen, ta kontakt med Gun Hafsaas.