Landskonferansen 12.-13. juni 2023

Landskonferansen er et samlingspunkt for Presteforeningens tillitsvalgte på tvers av tariffområder og organisasjonsverv, som arrangeres de årene vi ikke har generalforsamling.

Til årets landskonferanse er følgende invitert:

Er du blant disse? Meld deg på nederst på siden senest 1. april hvis du vil være med!

Program 

Programinnholdet er under utvikling, så mindre endringer i tidspunkt og tema kan forekomme. De ytre rammene for dagene står fast.

Mandag 12. juni

Tirsdag 13. juni

Representantskapsmøte For medlemmer av representantskapet

Tirsdag ettermiddag

Onsdag

Sted

Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen. Les mer om hotellet her.

Overnatting blir bestilt for alle deltakere fra mandag til tirsdag, med mindre annet blir angitt i påmeldingen. Dersom du trenger en overnatting i for- eller etterkant på grunn av lang reisevei, ta kontakt med generalsekretæren.

Reise

Du bestiller din egen reise og sender regning til Presteforeningen. Merk at vi har fått digitalt system. Tidligere papirskjema skal ikke benyttes.

Ved særskilte behov kan vårt reisebyrå benyttes, ta kontakt med sekretariatet for informasjon om bestilling.

Reis miljøvennlig hvis det er mulig

I tråd med foreningens retningslinjer for reiser oppfordres den enkelte til å reise kollektivt dersom det er mulig. Det kan bestilles sovekupé og/eller reservert sitteplass på lengre togturer. For reiser under 60 mil skal det alltid først vurderes andre transportmidler enn fly dersom det finnes.

For reiser mellom Oslo og steder som ligger i intercity-triangelet (Halden, Skien, Lillehammer), brukes ordinært kun transport med tog eller buss. Når bil er nødvendig oppfordres det til samkjøring.

Generalforsamlingen har i strategi- og handlingsplanen for 2021-2024 vedtatt at foreningen skal søke å redusere sitt klimafotavtrykk med 50-55 % innen 2030. For å nå dette målet må alle enkeltpersoner i organisasjonen bidra.

Spørsmål?

Ta kontakt med sekretariatet på telefon 23081600 eller e-post.

Påmelding

Påmeldingsfristen er 1. april. Det er færre plasser enn antall inviterte. Vi operer stort sett etter «først til mølla»-prinsippet, men vil ved behov opprioritere underrepresenterte grupper.

Påmeldingen er bindende. Vi ønsker ikke å benytte medlemsmidler for å betale for rom og mat som ikke blir benyttet. Det er derfor viktig at man snarest mulig melder fra til pf@prest.no dersom man er påmeldt, men likevel ikke kan møte.