Landskonferansen 12.-13. juni 2023

Vi ønsker 110 deltakere og gjester til velkommen til landskonferanse på Gardermoen.

Landskonferansen er et samlingspunkt for Presteforeningens tillitsvalgte på tvers av tariffområder og organisasjonsverv, som arrangeres de årene vi ikke har generalforsamling.

Til årets landskonferanse er disse invitert:

Program 

Mandag 12. juni

 • Fra kl 11 Registrering utenfor møtesalen
 • Kl 11.30  Lunsj
 • Kl 12.30  Åpning og velkomst
 • Kl 13.30  Pause
 • Kl 13.50  Dagens hovedtema: Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring mellom prester, ved Silje Kristin Meisal, Nils Åge Aune m.fl.
 • Kl 15.20  Pause
 • Kl 15.45  Organisasjonsutvikling: PFs arbeid med en mulig felles organisasjon med KUFO og Diakonforbundet
 • Kl 17.00  Pause
 • Kl 17.15  Separate møter for organisasjonsledd
  • Bispedømmevise samlinger for stiftsstyrer og lokallag
  • Møte for FAPR og øvrige proster
  • Møte for FALD
  • Mulighet for møte for sykehus- og sykehjemsprester på tvers av tariffområder
  • Øvrige deltakere har tiden til fri disposisjon
 • Kl 18.30  Slutt
 • Kl 19.30  Middag

Tirsdag 13. juni

 • Kl 8.45 Morgenbønn
 • Kl 9.00 Lønn og pensjon og sånn, ved forhandlingssjef Gun Hafsaas
 • Kl 10.00 Pause
 • Kl 10.20 Veien mot GF 2024 – og annet nytt fra PF
 • Kl 11.30 Lunsj
 • Kl 12.30 Dagens hovedtema: Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, ved biskop emeritus og kommisjonsmedlem, Per Oskar Kjølaas
 • Kl 13.30 Pause
 • Kl 13.50 Presteforeningens arbeid med samisk og kvensk kirkeliv
 • Kl 14.55 Avslutning
 • Kl 15.00 Vel hjem!

Representantskapsmøte For medlemmer av representantskapet

Tirsdag ettermiddag

 • Kl 16.00 Representantskapsmøte
 • Kl 18.00 Møteslutt for i dag
 • Kl 19.30 Middag

Onsdag 14. juni

 • Kl 08.45 Morgenbønn
 • Kl 09.00 Møtestart
 • Kl 11.30 Lunsj
 • Kl 12.30 Saksbehandling
 • Senest kl 15.00 Møteslutt – vel hjem!

Sted

Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen. Les mer om hotellet her.

Overnatting blir bestilt for alle deltakere fra mandag til tirsdag, med mindre annet blir angitt i påmeldingen. Dersom du trenger en overnatting i for- eller etterkant på grunn av lang reisevei, ta kontakt med generalsekretæren.

Shuttlebuss fra flyplassen

Kommer du til Oslo Lufthavn med fly eller tog og skal videre til hotellet, bruker du shuttlebuss nr S55. Holdeplassene finner du på nedre plan på Oslo Lufthavn – plattform 39.

Pris én vei: 80 kr. Kjøp billetter og finn mer informasjon her.

Reise

Du bestiller din egen reise og sender regning til Presteforeningen. Merk at vi har fått digitalt system. Tidligere papirskjema skal ikke benyttes.

Ved særskilte behov kan vårt reisebyrå benyttes, ta kontakt med sekretariatet for informasjon om bestilling.

Reis miljøvennlig hvis det er mulig

I tråd med foreningens retningslinjer for reiser oppfordres den enkelte til å reise kollektivt dersom det er mulig. Det kan bestilles sovekupé og/eller reservert sitteplass på lengre togturer. For reiser under 60 mil skal det alltid først vurderes andre transportmidler enn fly dersom det finnes.

For reiser mellom Oslo og steder som ligger i intercity-triangelet (Halden, Skien, Lillehammer), brukes ordinært kun transport med tog eller buss. Når bil er nødvendig oppfordres det til samkjøring.

Generalforsamlingen har i strategi- og handlingsplanen for 2021-2024 vedtatt at foreningen skal søke å redusere sitt klimafotavtrykk med 50-55 % innen 2030. For å nå dette målet må alle enkeltpersoner i organisasjonen bidra.

Spørsmål?

Ta kontakt med generalsekretæren på telefon 970 64 642 eller ring sekretariatet på 23081600

Påmelding

Påmeldingsfristen var 21. april. Ta kontakt med sekretariatet for å høre om ledige plasser.

Påmeldingen er bindende. Vi ønsker ikke å benytte medlemsmidler til å betale for rom og mat som ikke blir benyttet. Det er derfor viktig at man snarest mulig melder fra til pf@prest.no dersom man er påmeldt, men likevel ikke kan møte.

Relaterte artikler

Informasjon til delegatene på GF 2024

På denne siden kan du lese om generalforsamlingen 11.-13. mars 2024. Her finner du som er delegat, praktisk informasjon om reise m.m. I tillegg får du oversikt over sakene som skal behandles, og lenker til fullstendig program og til Min side der du kan hente ut sakspapirene.

More-button