Grunnkurs for tillitsvalgte del 2, 29.-30. mai 2024

Velkomment til grunnkurs for tillitsvalgte i rettssubjektet Den norske kirke, del 2.

Kurset er åpent for tillitsvalgte fra lokallagsnivå og stiftsstyrer som har gjennomført grunnkurs del 1 (webinar) høsten 2023 eller våren 2024. Kurset er også åpent for deg som har vært tillitsvalgt en stund og har tatt kurs før, men trenger en oppfriskning. Det vil bli gjort tilpasninger i kursprogrammet ut fra deltakere på kurset.

Kurset bygger direkte på grunnkurs del 1. Størstedelen av kurset vil være preget av praktisk oppgaver og erfaringsutveksling. I tillegg vil vi gå litt mer inn i lov- og avtaleverket. Det blir satt av tid til en lengre økt om rollen som bisitter.

Dette blir tatt opp på kurset:

  • Løse oppgaver knytter til lov- og avtaleverk
  • Erfaringsutveksling om problemstillinger tillitsvalgte møter i sitt arbeid
  • Utdypende om lov og avtaleverk som er spesielt aktuelt for tillitsvalgte
  • Utdypende om rollen som bisitter for medlemmer
  • Mer om praktisk arbeid i lokallaget eller praktisk arbeid i stiftsstyret

I tillegg blir det tid til sosialt samvær med tillitsvalgte fra andre steder i landet, møte med PFs sekretariat og politisk ledelse, nytt fra PF m.m.

Praktiske opplysninger

Kurset har 20 plasser og blir fysisk i Oslo. Kurset går over to dager med overnatting. Presteforeningen dekker reise og opphold.

Du har krav på permisjon med lønn for å delta på kurset, dersom det ikke er tvingende grunn for arbeidsgiver til å nekte dette. Ta kontakt med prost eller annen leder snarest mulig for å avklare arbeidsplan.

Tidsramme:

  • Onsdag 29. mai kl 10 – 18. Felles middag på kvelden.
  • Torsdag 30. mai kl 09 – 15
  • Nærmere program sendes til deltakerne etter hvert.

Sted:
Hotell for overnatting: Se spesifisering i e-post

Møtelokaler: Kirken hus, Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo

Påmelding:
Påmelding skjer via egen modul i medlemssystemet. Meld deg på ved å følge denne lenken.

Påmeldingsfrist: 5. mai.

Dersom det er første gang du logger på medlemssystemet må du aktivere brukerkontoen din. Følg lenken «klikk her» rett under overskriften på påmeldingssiden. Du kan da etablere en bruker med epostadressen din som brukernavn og selvvalgt passord, det er ikke lenger behov for å huske medlemsnummeret.

Reise

Du bestiller din egen reise på en av følgende måter:

Reis miljøvennlig hvis du kan!
Presteforeningen har en klima- og miljøplan som omtaler reisemåter slik:

For reiser under 60 mil skal det alltid først vurderes andre transportmuligheter enn fly. I deler av landet hvor det ikke går tog eller buss, er det naturlig at man bruker kortbanenettet med fly.

For reiser mellom Oslo og steder som ligger i intercity-triangelet (Halden, Skien, Lillehammer), brukes ordinært kun transport med tog eller buss. Når bil er nødvendig oppfordres til samkjøring. Bruk av bil avklares med sekretariatet på forhånd.

Setereservasjon på buss og tog og komfortbillett på tog dekkes der hvor dette er tilgjengelig. På nattog dekkes soveplass.

Spørsmål om kurset kan rettes til generalsekretær Anna Grønvik eller forhandlingssjef Gun Hafsaas.