7. februar 2024: Pensjonskurs for deg født 1962 eller tidligere

Presteforeningen inviterer tillitsvalgte og medlemmer til kurs i Offentlig tjenestepensjon med pensjonsekspert Alexandra Plahte.

Om kurset

Pensjon er i fokus som aldri før og informasjonsbehovet er stort. I kurset kombineres jus med økonomi og teori med praksis. Kurset er med andre ord praktisk rettet og hjelper deg til å finne frem i pensjonsjungelen.

Offentlig tjenestepensjon ble endret vesentlig med virkning fra og med 1. januar 2022, særlig for de som er født etter 1962. Dere som er født før 1963 forsetta med den «gamle» brutto-ordningen. Pensjonsreformen og tariffoppgjøret i offentlig sektor har imidlertid medført endringer også for dere som er født i 1962 eller tidligere.

Kurset tar utgangspunkt i reglene for deg som er medlem i SPK og er født før 01.01.1963. Kurset er også aktuelt for deg med annen offentlig tjenestepensjon (f.eks. KLP).

Er du usikker på hvilken tjenestepensjon du har, ta kontakt med din arbeidsgiver.

Det kommer et tilsvarende tilbud for medlemmer født 1963 eller senere 2. mai, se info her.

Om Alexandra Plahte

Alexandra Plahte er jurist og leder av Formue Pensjonsrådgivning AS. Alexandra er kjent for å kunne formidle pensjon på en lett måte og er ofte å se i media.

Tid og sted

Kurset blir gjennomført som et webinar onsdag 7. februar kl 12-15.30.

Har du ikke tid denne dagen? Meld deg på likevel! Det blir tatt opptak som er tilgjengelig for påmeldte deltakere i 14 dager.

Påmelding til webinaret

Påmelding skjer via egen modul i medlemssystemet.

Meld deg på ved å følge denne lenken.

Ved påmelding får du en automatisk e-post som bekrefter påmeldingen. Møtelenke sendes til påmeldte deltakere kort tid før webinaret.

Påmeldingsfrist: 6. februar kl 12

Dersom det er første gang du logger på medlemssystemet, må du aktivere brukerkontoen din. Følg lenken «klikk her» rett under overskriften på påmeldingssiden. Du kan da etablere en bruker med epostadressen din som brukernavn og selvvalgt passord, det er ikke lenger behov for å huske medlemsnummeret.

Tillitsvalgte bør særlig merke seg at dere i utgangspunktet har rett til fri med lønn for å delta på kurset. Husk å be prosten (eller annen nærmeste leder) om permisjon.

Agenda for kurset 

Kort innledning

Alderspensjon fra Folketrygden

 • Pensjonsreformen, endringene i folketrygden
 • Hva er endret og hvem blir berørt av hva?
 • Hvor finner jeg mine tall?
 • Kan jeg selv påvirke folketrygdens
 • Alderspensjon?
 • Hva skjer ved et ev. jobbskifte?
 • Hva skjer med pensjonen min ved ulike hendelser så som skilsmisse eller død?

Pensjon gjennom jobben

 • Kort om ytelsesordninger generelt
 • Spesielt om offentlig tjenestepensjon, brutto ordningen
 • Hvor finner jeg mine tall gjennom arbeidsforhold?
 • Kan jeg selv påvirke alderspensjonen fra jobben?
 • Hva skjer ved et ev. jobbskifte?
 • Hva skjer med pensjonen min ved ulike hendelser så som skilsmisse eller død?

Avtalefestet pensjon AFP

 • Hva ligger i dagens offentlig AFP-ordning for dere som er født før 1963?
 • Full jobb eller AFP kombinert med arbeid?
 • Hvor finner jeg mine AFP-tall?
 • Kan jeg selv påvirke AFP-en min?
 • Hva skjer ved et ev. jobbskifte?
 • Hva skjer med pensjonen min ved ulike hendelser så som skilsmisse eller død?

Kort om risikodekning

 • Uføretrygd
  • Uføretrygd fra NAV
  • Uførepensjon gjennom jobben(e)
 • Etterlattepensjon
  • Etterlattepensjon fra NAV
  • Etterlattepensjon gjennom jobben
 • Hva med forsikringsdekninger?
 • Hvor finner jeg mine tall?
 • Hva skjer ved et ev. jobbskifte?
 • Hva skjer med pensjonen min ved ulike hendelser så som skilsmisse eller død?

Oppsummering