Tillitsvalgtkurs Spekter og spesialisthelsetjenesten Virke 15.-16. april

AU for Presteforeningens arbeid i tariffområde Spekter inviterer til kurs for tillitsvalgt i Spekter-området og spesialisthelsetjenesten i tariffområde Virke.

Kurset tar for seg:

 • Tariff med vekt på lokale forhandlinger i forbindelse med tariffoppgjøret 2024
 • Aktuelle saker for B-delsforhandlingene, bl.a. etter- og videreutdanningsordninger
 • Erfaringsutveksling på viktige fagforeningssaker det siste året i hvert helseforetak, herunder vaktavtaler
 • Aktuelle saker fra Presteforeningen

I tillegg blir det tid til sosialt samvær med tillitsvalgte fra andre helseforetak, og møte med PFs sekretariat og politisk ledelse.

Praktiske opplysninger

I forkant av kurset er det en frivillig bli-kjent- og erfaringsdelingssamtale med andre tillitsvalgte i regi av AU i tariffutvalget for Spekter-området (Virke-tillitsvalgte er også velkomne dit). Her kan du ta opp saker og spørsmål for å få andre tillitsvalgtes og sykehuspresters innspill.

Kurset gjennomføres fysisk i Oslo og går over to dager med overnatting. Presteforeningen dekker reise og opphold.

Du har krav på permisjon med lønn for å delta på kurset, dersom det ikke er tvingende grunn for arbeidsgiver til å nekte dette. Ta kontakt med din leder snarest mulig for å avklare arbeidsplan.

Tidsramme:

 • Mandag 15. april
  • kl 10-13 åpen, frivillig samtale
  • kl 13 felles lunsj for alle, deretter kursoppstart – 18.00.
  • kl 19 felles middag på kvelden.
 • Tirsdag 16. februar kl 9-14 (inkludert luns)
 • Se helhetlig rammeprogram her.

Sted:
Møtelokaler på Kirkens hus, Rådhusgata 1-3

Hotell for overnatting: Avklares etter hvert. Kan du bo hjemme er det fint for totaløkonomien!

Påmelding:
Påmelding skjer via egen modul i medlemssystemet. Meld deg på ved å følge denne lenken.

Påmeldingsfrist: 1. mars – men gjerne så snart som mulig!

Dersom det er første gang du logger på medlemssystemet må du aktivere brukerkontoen din. Følg lenken «klikk her» rett under overskriften på påmeldingssiden. Du kan da etablere en bruker med epostadressen din som brukernavn og selvvalgt passord, det er ikke lenger behov for å huske medlemsnummeret.

Reise

Du bestiller din egen reise på en av følgende måter:

Vi minner om foreningens klima- og miljøplan som omtaler reisemåter slik:

For reiser under 60 mil skal det alltid først vurderes andre transportmuligheter enn fly. I deler av landet hvor det ikke går tog eller buss, er det naturlig at man bruker kortbanenettet med fly.

For reiser mellom Oslo og steder som ligger i intercity-triangelet (Halden, Skien, Lillehammer), brukes ordinært kun transport med tog eller buss. Når bil er nødvendig oppfordres til samkjøring. Bruk av bil avklares med sekretariatet på forhånd.

Setereservasjon på buss og tog og komfortbillett på tog dekkes der hvor dette er tilgjengelig. På nattog dekkes soveplass.

Spørsmål om kurset kan rettes til forhandlingssjef Gun Hafsaas.

Program