Landskonferanse 13.-14. juni 2022

Landskonferansen er et samlingspunkt for Presteforeningens tillitsvalgte på tvers av tariffområder og organisasjonsverv, som arrangeres de årene vi ikke har generalforsamling.

Til årets landskonferanse er faste medlemmer i følgende organer invitert:

Påmelding

Påmeldingsfristen var 31. mars. Ta kontakt med generalsekretær Anna Grønvik dersom du ønsker å delta, men ikke har meldt deg på.

Påmeldingen er bindende. Vi ønsker ikke å benytte medlemsmidler på å betale for rom og mat som ikke blir benyttet. Det er derfor viktig at man snarest mulig melder fra til pf@prest.no dersom man er påmeldt, men likevel ikke kan møte.

Sted

Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2, 2060 Gardermoen. Fra flyplassen bruker du shuttlebuss S22.

Overnatting er bestilt for alle deltakere fra mandag til tirsdag (samt videre til onsdag for medlemmene av representantskapet). Dersom du trenger en overnatting i for- eller etterkant på grunn av lang reisevei, ta kontakt med generalsekretæren.

Reise

Du bestiller din egen reise og sender regning til Presteforeningen. Merk at vi har fått digitalt system. Tidligere papirskjema skal ikke benyttes.

Reis miljøvennlig hvis det er mulig

I tråd med foreningens retningslinjer for reiser oppfordres den enkelte til å reise kollektivt dersom det er mulig eller samkjøre med andre deltakere. Det kan bestilles sovekupé og/eller reservert sitteplass på lengre togturer.

Generalforsamlingen har i strategi- og handlingsplanen for 2021-2024 vedtatt at foreningen skal søke å redusere sitt klimafotavtrykk med 50-55 % innen 2030. For å nå dette målet må alle deler og enkeltpersoner i organisasjonen bidra.

Program (foreløpig)

Mandag 13.6. Inkluderings- og mangfoldsarbeid

Tirsdag 14.6. Profesjon og arbeidsforhold

(Kl 16.00 Representantskapsmøte. For medlemmer av representantskapet)

Spørsmål?

Ta kontakt med sekretariatet på telefon 23081600 eller e-post.