Landskonferanse 13.-14. juni 2022

Landskonferansen er et samlingspunkt for Presteforeningens tillitsvalgte på tvers av tariffområder og organisasjonsverv, som arrangeres de årene vi ikke har generalforsamling.

Til årets landskonferanse er faste medlemmer i følgende organer invitert:

 • Sentralstyret
 • Stiftsstyrene
 • Tariffutvalg og plasstillitsvalgte i Spekter
 • Tariffutvalg Virke og lokallagsstyret i Sjømannskirken
 • Tariffutvalg Forsvarets tros- og livssynskorps
 • Alle fagutvalgene og prosjektgruppa for samisk og kvensk kirkeliv
 • To studentrepresentanter fra hvert studiested

Her kan du lese hva PFs leder sa om kirkelig organisering i sin åpningstale.

Program

Mandag 13.6. Inkluderings- og mangfoldsarbeid

 • Fra kl 11.00 Registrering
 • Kl 11.30 Lunsj
 • Kl 12.30 Velkommen og leders tale
 • Kl 13.30 Mangfold og inkludering – hva mener vi egentlig? Hva er målet med mangfoldsarbeid?
  • En samtale med forfatter, samfunnsdebattant og kulturpersonlighet Bjørn Hatterud
 • Kl 14.15 Pause
 • Kl 14.30 Systematisk likestillingsarbeid som tillitsvalgt
  • Kurs ved likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Kl 15.45 Pause
 • Kl 16.15 Universell utforming og individuell tilrettelegging – teologisk perspektiv på funksjonshemming
  • Foredrag ved Inger Marie Lid, professor på VID
 • Kl 17.00 Pause
 • Kl 17.15 Parallellsesjoner
  • Tillitsvalgte i rDnk: LIM-arbeid i rDnk – hvor er vi nå etter arbeidsmiljøundersøkelsene?
   Ved nasjonalt hovedverneombud Hilde Fylling og HR-sjef Maude C. Hals
  • Sykehusprester: egen samling
  • Andre områder og grupper: Mulighet for utvalgsmøte og samtale
 • Kl 18.00 Slutt
 • Kl 19.30 Middag

Tirsdag 14.6. Profesjon og arbeidsforhold

 • Kl 8.45 Morgenbønn
 • Kl 9.00 Nytt fra PF
 • Kl 9.45 Pause
 • Kl 10.00 Fagforeningen som profesjonsforening
  • Profesjonsfaglig innflytelse på arbeidsplassen – tillitsvalgtes rolle. Foredrag ved arbeidslivsforsker Arnhild Bie-Drivdal (Utdanningsforbundet)
  • Kall, profesjon og standardisering. Foredrag ved professor Stephen Sirris (VID)
  • Samtale
 • Kl 11.30 Lunsj
 • Kl 12.30 Hva er rommet for teologisk mangfold i Dnk?
  • Foredrag ved preses Olav Fykse Tveit
  • Respons og samtale
 • Kl 13.15 Kort pause
 • Kl 13.25 Åpenhet og integritet i kollegafellesskapet
  • Innledning om profesjonsetikken applisert på kollegafellesskapet, ved Marit Bunkholt
  • Gruppesamtaler
 • Kl 14.55 Avslutning
 • Kl 15.00 Slutt
  • Vel hjem!

Representantskapsmøte For medlemmer av representantskapet

Tirsdag ettermiddag

 • Kl 16.00 Representantskapsmøte
 • Kl 18.00 Møteslutt for i dag
 • Kl 19.30 Middag

Onsdag

 • Kl 08.45 Morgenbønn
 • Kl 09.00 Møtestart
 • Kl 11.30 Lunsj
 • Kl 12.30 Saksbehandling
 • Kl 16.00 Møteslutt – vel hjem!

Sted

Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2, 2060 Gardermoen. Fra flyplassen bruker du shuttlebuss S22.

Overnatting er bestilt for alle deltakere fra mandag til tirsdag (samt videre til onsdag for medlemmene av representantskapet). Dersom du trenger en overnatting i for- eller etterkant på grunn av lang reisevei, ta kontakt med generalsekretæren.

Reise

Du bestiller din egen reise og sender regning til Presteforeningen. Merk at vi har fått digitalt system. Tidligere papirskjema skal ikke benyttes.

Reis miljøvennlig hvis det er mulig

I tråd med foreningens retningslinjer for reiser oppfordres den enkelte til å reise kollektivt dersom det er mulig eller samkjøre med andre deltakere. Det kan bestilles sovekupé og/eller reservert sitteplass på lengre togturer.

Generalforsamlingen har i strategi- og handlingsplanen for 2021-2024 vedtatt at foreningen skal søke å redusere sitt klimafotavtrykk med 50-55 % innen 2030. For å nå dette målet må alle deler og enkeltpersoner i organisasjonen bidra.

Spørsmål?

Ta kontakt med sekretariatet på telefon 23081600 eller e-post.

Påmelding

Påmeldingsfristen var 31. mars. Ta kontakt med generalsekretær Anna Grønvik dersom du ønsker å delta, men ikke har meldt deg på.

Påmeldingen er bindende. Vi ønsker ikke å benytte medlemsmidler på å betale for rom og mat som ikke blir benyttet. Det er derfor viktig at man snarest mulig melder fra til pf@prest.no dersom man er påmeldt, men likevel ikke kan møte.

Relaterte artikler

Nasjonal arbeidsgiver eller dagens ordning

Slik Presteforeningen vurderer det er det kun to aktuelle alternativer når prostifellesrådet er avvist. Det beste er å etablere en nasjonal arbeidsgiver for alle kirkens ansatte. Alternativet er å beholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med justeringer som sikrer tettere samvirke.

More-button