2. mai 2024: Pensjonskurs for deg født 1963 eller senere

Presteforeningen inviteres tillitsvalgte og medlemmer til kurs i Offentlig tjenestepensjon med pensjonsekspert Alexandra Plahte.

Pensjon er i fokus som aldri før og informasjonsbehovet er stort. Kurset tar utgangspunkt i reglene for deg som har offentlig tjenestepensjon og er født 1963 eller senere.

Hovedfokuset er på reglene som gjelder medlemmer i SPK, men kurset er også aktuelt for andre med offentlig tjenestepensjon.
Er du usikker på hvilken tjenestepensjon du har, ta kontakt med din arbeidsgiver.

Offentlig tjenestepensjon ble endret vesentlig fra og med 1. januar 2022. Dere som er født etter 1962 omfattes av en ny alderspensjonsordning og en ny AFP-ordning. Mange av dere har også opptjening i den gamle brutto-ordningen.

I kurset kombineres jus med økonomi og teori med praksis. Kurset er med andre ord praktisk rettet og hjelper deg til å finne frem i pensjonsjungelen.

Det er et tilsvarende tilbud for medlemmer født 1962 eller tidligere 7. februar, se info her.

Om Alexandra Plahte

Alexandra Plahte er jurist og leder av Formue Pensjonsrådgivning AS. Alexandra er kjent for å kunne formidle pensjon på en lett måte og er ofte å se i media.

Tid og sted

Kurset blir gjennomført som et webinar torsdag 2. mai kl 12-15.30.

Har du ikke tid denne dagen? Meld deg på likevel! Det blir tatt opptak som er tilgjengelig for påmeldte deltakere i 14 dager.

Påmelding til webinaret

Påmelding skjer via egen modul i medlemssystemet.

Meld deg på ved å følge denne lenken.

Ved påmelding får du en automatisk e-post som bekrefter påmeldingen. Møtelenke sendes til påmeldte deltakere kort tid før webinaret.

Påmeldingsfrist: 30. april kl 12

Dersom det er første gang du logger på medlemssystemet, må du aktivere brukerkontoen din. Følg lenken «klikk her» rett under overskriften på påmeldingssiden. Du kan da etablere en bruker med epostadressen din som brukernavn og selvvalgt passord, det er ikke lenger behov for å huske medlemsnummeret.

Tillitsvalgte bør særlig merke seg at dere i utgangspunktet har rett til fri med lønn for å delta på kurset. Husk å be prosten (eller annen nærmeste leder) om permisjon.