Grunnkurs for tillitsvalgte 13.-14. februar 2023

Vi inviterer til nytt grunnkurs for Presteforeningens tillitsvalgte i rettssubjektet Den norske kirke. Kurset retter seg mot deg som er lokallagsleder i prosti eller på bispedømmekontor/Kirkerådet, men vil også være aktuelt for medlemmer av stiftsstyrene. Tillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på nasjonalt kurs har førsteprioritet, men ved plass tar vi også inn tillitsvalgte som mener de trenger en liten oppfrisking. Kurset vil også være nyttig for andre som kan tenke seg å bli tillitsvalgt etter hvert. Er du interessert, så meld deg på!

Kurset tar for seg:

 • Innføring i fagforeningsarbeid og PFs organisasjon
 • Grunnleggende lov- og avtaleverk for tariffområde KA/rDnk
 • Tillitsvalgtrollen
  • Praktisk arbeid i lokallaget
  • Medbestemmelse
  • Bistand til enkeltmedlemmer

I tillegg blir det tid til sosialt samvær med tillitsvalgte fra andre steder i landet, møte med PFs sekretariat og politisk ledelse, nytt fra PF m.m.

Praktiske opplysninger

Kurset har 12 plasser og blir fysisk i Oslo. Kurset vil gå over to dager med overnatting. Presteforeningen dekker reise og opphold.

Du har krav på permisjon med lønn for å delta på kurset, dersom det ikke er tvingende grunn for arbeidsgiver til å nekte dette. Ta kontakt med prost eller annen leder snarest mulig for å avklare arbeidsplan.

Tidsramme:

 • Mandag 13. februar kl 12 (lunsj, kursoppstart kl 13) – 18.00. Felles middag på kvelden.
 • Tirsdag 14. februar kl 9-15
 • Nærmere program sendes til deltakerne etter hvert.

Sted:
Hotell for overnatting: Clarion Hotel Børsparken, Tollbugata 4, Oslo. Fem minutter fra Oslo S.

Møtelokaler på Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 7. Fem min fra hotellet/Kirkens hus

Påmelding:
Påmelding skjer via egen modul i medlemssystemet. Meld deg på ved å følge denne lenken.

Påmeldingsfrist: 13. januar.

Dersom det er første gang du logger på medlemssystemet må du aktivere brukerkontoen din. Følg lenken «klikk her» rett under overskriften på påmeldingssiden. Du kan da etablere en bruker med epostadressen din som brukernavn og selvvalgt passord, det er ikke lenger behov for å huske medlemsnummeret.

Reise

Du bestiller din egen reise på en av følgende måter:

Vi minner om foreningens klima- og miljøplan som omtaler reisemåter slik:

For reiser under 60 mil skal det alltid først vurderes andre transportmuligheter enn fly. I deler av landet hvor det ikke går tog eller buss, er det naturlig at man bruker kortbanenettet med fly.

For reiser mellom Oslo og steder som ligger i intercity-triangelet (Halden, Skien, Lillehammer), brukes ordinært kun transport med tog eller buss. Når bil er nødvendig oppfordres til samkjøring. Bruk av bil avklares med sekretariatet på forhånd.

Setereservasjon på buss og tog og komfortbillett på tog dekkes der hvor dette er tilgjengelig. På nattog dekkes soveplass.

Spørsmål om kurset kan rettes til generalsekretær Anna Grønvik.