Studiestøtte fra AKS – tid for rapportering

Det er tid for å sende inn rapporteringsskjema for lokallagets studiearbeid. Dette året gjelder også unntaksregelen om digitale samlinger som følge av korona, dvs at både fysisk og nettbaserte samlinger kan rapporteres.

Fra 1. jan 2021 ble reglene for hvor mange samlinger som kreves og antall deltakere som må være tilstede for å kunne søke om kursstøtte endret. Nå er regelen at kursene må bestå av minimum 4 timer, og det må være minimum 4 deltakere på kurset. For at en deltaker skal telle som gyldig deltaker, må vedkommende ha vært tilstede i 75% av kurstiden.

Husk å fylle ut lokallagets kontonummer, samt signere rapporteringsskjemaet.

Idé til neste års studieaktivitet

Pfs fagavdeling har utarbeidet et studieopplegg til bruk i lokallag og prostilag tilknyttet boka: Religiøse trender i Norge. Dette kan være et aktuelt opplegg å bruke i vårens studiearbeid. Se mer i oppslaget nedenfor.

Et studieopplegg om profesjonsetikk er også under utarbeidelse.

Meld gjerne inn plan for neste års studievirksomhet nå.

Ta kontakt med rådgiver Anne Beate Tjentland om du har spørsmål;
tlf: 48067955 eller mail: tjentland@prest.no

Studieopplegg for lokallag1/2020: Religiøse trender i Norge

Dette studieopplegget legger opp til samtale om nye religiøse trender. Hvor godt treffer beskrivelser og drøftinger den aktuelle kirkevirkeligheten der dere arbeider? Hva er det mulig for kirken og dens ansatte å gjøre noe med? Hvordan kan kirken/dere møte trendene?

More-button