Studiestøtte fra AKS – tid for rapportering

Det er tid for å sende inn rapporteringsskjema for lokallagets studiearbeid. Dette året er det unntaksregler på grunn av korona. Det innebærer at man også kan ta med digitale samlinger i rapporteringen, samt at man kan sende inn skjemaet dersom det er gjennomført minimum 4 studietimer.

Husk å fylle ut lokallagets kontonummer, samt signere rapporteringsskjemaet.

Idé til neste års studieaktivitet

Pfs fagavdeling har utarbeidet et studieopplegg til bruk i lokallag og prostilag tilknyttet boka: Religiøse trender i Norge. Dette kan være et aktuelt opplegg å bruke i vårens studiearbeid. Se mer i oppslaget nedenfor.

Et studieopplegg om profesjonsetikk er også under utarbeidelse.

Meld gjerne inn plan for neste års studievirksomhet nå.

Ta kontakt med rådgiver Anne Beate Tjentland om du har spørsmål;
tlf: 48067955 eller mail: tjentland@prest.no

Lokalt studiearbeid

Kunnskapsdepartementet (KD) har gjort midlertidig vedtak som gir studieforbundene muligheten til å gi tilskudd til nettkurs og kortere kurs med minst 4 kurstimer.

More-button

Studieopplegg for lokallag1/2020: Religiøse trender i Norge

Dette studieopplegget legger opp til samtale om nye religiøse trender. Hvor godt treffer beskrivelser og drøftinger den aktuelle kirkevirkeligheten der dere arbeider? Hva er det mulig for kirken og dens ansatte å gjøre noe med? Hvordan kan kirken/dere møte trendene?

More-button