Studiestøtte fra AKS – tid for rapportering

Det er tid for å sende inn rapporteringsskjema for lokallagets studiearbeid.

Fra 1. jan 2021 ble reglene for hvor mange samlinger som kreves og antall deltakere som må være tilstede for å kunne søke om kursstøtte endret. Nå er regelen at kursene må bestå av minimum 4 timer, og det må være minimum 4 deltakere på kurset. For at en deltaker skal telle som gyldig deltaker, må vedkommende ha vært tilstede i 75% av kurstiden. Både digitale og fysiske samlinger teller.

Husk å fylle ut lokallagets kontonummer, samt signere rapporteringsskjemaet.

Ta kontakt med rådgiver Anne Beate Tjentland om du har spørsmål;
tlf: 48067955 eller mail: tjentland@prest.no

Studieopplegg for lokallag1/2020: Religiøse trender i Norge

Dette studieopplegget legger opp til samtale om nye religiøse trender. Hvor godt treffer beskrivelser og drøftinger den aktuelle kirkevirkeligheten der dere arbeider? Hva er det mulig for kirken og dens ansatte å gjøre noe med? Hvordan kan kirken/dere møte trendene?

More-button