Studieopplegg for lokallag1/2020: Religiøse trender i Norge

Introduksjon

I boka Religiøse trender i Norge, Universitetsforlaget 2020, beskriver Pål Repstad en rekke aktuelle trender som preger «nesten alle religiøse retninger» (forlagets baksidetekst). Boka tar for seg endringer i norsk religiøst liv de siste 50 årene.

Dette studieopplegget legger opp til samtale om trendene Repstad beskriver. Hvor godt treffer Repstads beskrivelser og drøftinger den aktuelle kirkevirkeligheten der dere arbeider? Hva er det mulig for kirken og dens ansatte å gjøre noe med? Hvordan kan kirken/dere møte trendene? Hvilke utfordringer og muligheter ser dere?

Det foreslåtte opplegget går over 10 en-timessamlinger. I tillegg til Repstads bok, inngår også to artikler fra Kirke og Kultur 3/2020 i opplegget. Lokallaget kan søke AKS-støtte til studiearbeidet.

Litteratur

Pål Repstad: Religiøse trender i Norge, Universitetsforlaget 2020 (164 s.)

Pål Repstad: «Religiøst liv i Norge i 2040 – tre scenarier», Kirke og Kultur 3/2020, s.199-209

Kåre Rånes: «Folkekirken er en livsløpskirke», Kirke og Kultur 3/2020, s.210-228

Opplegg

Ca. 1 times studiesamlinger. En eller to deltakere forbereder korte innledninger knyttet til dagens kapittel/artikkel.

Innledning ved en eller to deltakere (mulig med tre innledere samling 9, en til hvert scenarium)

Samtale:
1. Kjenner dere igjen det religiøse livet i området i beskrivelsen i kapittelet/artikkelen?

2. Hva ved dette kan prester / kirken gjøre noe til eller fra med?

3.Hvordan kan dere som prester / kirken møte trenden / scenariet?
a. Hvilke utfordringer gir dette for kirken her hos oss / oss som prester?
b. Hvilke muligheter gir dette for kirken her hos oss / oss som prester?

Samlinger

  1. samling: Repstad: Religiøse trender, kapittel 2: Svekkes religionen i Norge? (sekularisering, privatisering), s.26-45
  2. samling: Repstad: Religiøse trender, kapittel 3: «Jeg er religiøs, men på min egen måte» (individualisering, subjektivering, sakralisering), s.46-57
  3. samling: Repstad: Religiøse trender, kapittel 4: Økt religiøst mangfold (pluralisering, globalisering), s.58-63
  4. samling: Repstad: Religiøse trender, kapittel 5: Politisert religion? (politisering), s.64-80
  5. samling: Repstad: Religiøse trender, kapittel 6: Sterkere konflikter om religion i Norge? (polarisering), s.81-101
  6. samling: Repstad: Religiøse trender, kapittel 7: Mer likestilling i det religiøse liv (feminisering), s.102-111
  7. samling: Repstad: Religiøse trender, kapittel 8: Mer følelser, opplevelser og sanselighet (estetisering, medialisering), mindre teologi og dogmer, s.112-124
  8. samling: Repstad: Religiøse trender, kapittel 9: Henimot en romsligere religion (liberalisering), s.125-147
  9. samling: Repstad: «Religiøst liv i Norge i 2040 – tre scenarier», KoK 3/2020, s.199-209 (business as usual – nesten, konservativ religion, nasjonalistkirke og polarisering)
  10. samling: Rånes: «Folkekirken er en livsløpskirke», KoK 3/2020, s.210-228

Religiøse trender i Norge - Studieopplegg for lokallag 1/2020

Lokalt studiearbeid - om studiestøtte fra AKS m.m.