Generalsekretær Anna Grønvik.

Å leve av sin tro – et kurs vi har ventet på

Et nytt videreutdanningskurs, «Å leve av sin tro», startes opp til høsten. – Dette kurset har vi ventet på, sier Presteforeningens generalsekretær Anna Grønvik.  Foreningen har over tid vært opptatt av å møte den særskilte utfordringen prester og mange andre kirkelige ansatte lever med.

Tro, liv og arbeidshverdag fletter seg inn i hverandre på en måte som kan gi inspirasjon, men som også kan gjøre yrket krevende.

– I 2021 vedtok vår generalforsamling derfor at foreningen skal jobbe for at arbeidsgiver har tilgjengelige tiltak i møte med sårbarhet og slitasje, særlig som følge av at prester «lever av sin tro», sier Grønvik.

På initiativ fra Presteforeningen har nå MF, i samarbeid med TF og VID, tilrettelagt et nytt videreutdanningsemne som starter opp til høsten. Presteforeningen deltar også i kursledelsen ved prest og seniorrådgiver i fagavdelingen, Anne Beate Tjentland. Søknadsfrist er 15. mars 2023.

Det å leve med tro og tvil, autentisitet og resonans, tro og erfaring samt sekularitetens utfordringer og muligheter er blant temaene kurset vil ta opp.

Vi snakker for lite om utfordringene

– Mitt inntrykk er at vi både i arbeidsfellesskapet og også som forkynnere og sjelesørgere snakker for lite om utfordringer og slitasjepunkter vi kan møte i yrket, sier Presteforeningens generalsekretær.

Anna Grønvik har selv i sitt tidligere arbeid som sokneprest opplevd en vanskelig periode, og vet hvordan det kan være å miste inspirasjon og engasjement i et yrke der man «lever av sin tro».

– Utfordringer i arbeidshverdagen og privatlivet tok fokus fra kjernen i tjenesten min. Jeg fant ikke plass til meg selv i det menighets- og trosfellesskapet jeg var satt til å lede. Jeg mistet inspirasjon og engasjement. Jeg klarte ikke lenger å skrive prekener. Jeg opplevde at jeg ikke hadde noe å gi til menigheten. Jeg mistet Gud av syne.

– Gjennom samtaler begynte jeg etter hvert å finne fram til et språk for hva jeg hadde opplevd og hvordan det også påvirket troen min. Dette hjalp meg videre, forteller hun.

Flere slitasjepunkter i yrket

– Jeg tror ikke min fortelling er unik. Å være i en troskrise er heller ikke det eneste sårbare ved prestetjenesten, det finnes også andre slitasjepunkter. Rundt oss er det en økende grad av sekularisering, internt i kirken holder vi på med krevende omstillingsprosesser, lokalt har menigheten og de ansatte ulike behov og forventninger, sier Anna Grønvik.

-Det nye videreutdanningskurset er et emne jeg skulle ønske jeg selv hadde hatt tilgang til mens jeg var sokneprest. Med ulik begrunnelse og motivasjon tror jeg det vil ha stor verdi for mange å delta når kurset settes opp til høsten, sier hun.

Egen erfaring og felles refleksjon

I kursbeskrivelsen kan vi lese at «kurset vil ta opp grunnleggende sider ved det å være prest i vår tid. Vi samler perspektiver til en fornyet pastoralteologi med faglige impulser fra teologiske klassikere, samtidsteologi, profesjonsteori, religionspsykologi og religionssosiologi og spiritualitet. Arbeidsformen vil være et samspill mellom egen erfaring, felles refleksjon og faglige perspektiv.»

Jeg håper mange søker på kurset, og at deltakerne sammen vil finne fram til kilder som kan inspirere og gi retning for tjenesten fremover, sier Presteforeningens generalsekretær.